مجلس ملی ترکیه برای سومین بار متشنج شد

مجلس

آنکارا - ایرنا - مجلس ملی ترکیه برای سومین بار در ماه جاری میلادی امروز - چهارشنبه - صحنه درگیری بین نمایندگان احزاب حاکم و مخالف بود.

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از منابع خبری ترکیه ، رییس کمیسیون حقوق بشر مجلس ملی ترکیه درپی درگیری بین نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه و حزب مخالف جمهوری خواه خلق برگزاری نشست این کمیته را به زمان دیگری موکول کرد.

براساس این گزارش ، این درگیری درپی ارائه گزارشی از سوی ˈ محمد متینرˈ نماینده حزب حاکم عدالت و توسعه درباره تصاویر منتشر شده علیه دولت سوریه که با انتقاد ˈ ولی آق باباˈ نماینده حزب مخالف جمهوری خواه خلق مواجه ، آغاز شد.

نماینده حزب جمهوری خواه خلق درپی ارائه این گزارش گفت : در حالی که وزارت امور خارجه سوریه انتساب این تصاویر به دولت دمشق را تکذیب می کند ، رسانه های دولتی ترکیه به انتشار این تصاویر می پردازند.

در پی سخنان آق بابا ، دو طرف به سمت یکدیگر بطری های آب پرتاب کردند و نشست کمیته حقوق بشر مجلس ترکیه به تشنج کشیده شد.

نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و حزب مخالف جمهوری خواه خلق هفته گذشته نیز به درگیری و زدو خورد در مجلس ملی این کشور پرداختند.

در پی اتهامات ˈ اوزجانم تانجو ˈ نماینده حزب مخالف جمهوری خواه خلق مبنی بر احضار ˈ بلال اردوغان ˈ پسر نخست وزیر ترکیه به اتهام دست داشتن در فساد مالی و ارتشا در ترکیه ، نمایندگان حزب حاکم و مخالف ترکیه نخست به درگیری لفظی و سپس دو طرف به درگیری فیزیکی پرداختند.

براساس این گزارش،دراین درگیری تانجو نماینده حزب جمهوری خواه خلق از ناحیه چشم دچار جراحت شد و به بیمارستان منتقل شد.

نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه و احزاب مخالف دولت این کشور همچنین در ماه جاری میلادی نیز در جریان بررسی طرح دولت برای محدود کردن اختیارات شورای عالی قضات در کمیسیون دادگستری با یکدیگر درگیر و به زد و خورد پرداختند.

درگیری میان نمایندگان عضو کمیسیون دادگستری مجلس ترکیه هنگام بررسی طرح تغییر ساختار مجمع عالی قضات و دادستان ها (که اختیارات گسترده ای به وزیر دادگستری ترکیه به عنوان رئیس این مجمع می دهد) رخ داد و رئیس کمیسیون ناگزیر شد برای مدتی جلسه را تعطیل کند.

حزب مخالف جمهوری خواه در پی این درگیری در درخواستی به رییس مجلس ملی ترکیه خواستار مجازات ˈ زیاد اصلان ˈ نماینده حزب حاکم که دو نفر از نمایندگان این حزب را مورد ضرب و جرح قرار داد ، شد.

خاورم ** 230/1547
کد N90178