اختصاصی مهر؛

کمیته سه نفره مجلس برای پیگیری حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری

مجلس

در جلسه عصر امروز مجمع نمایندگان استان تهران با مسئولان وزارت کار و شهرداری تهران کمیته سه نفره ای برای پیگیری حادثه آتش سوزی خیابان جمهوری انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، مجمع نمایندگان استان تهران عصر امروز با حضور برخی مدیران وزارت کار، شهرداری تهران و سازمان آتش نشانی در خصوص حادثه اخیر آتش سوزی در خیابان جمهوری تشکیل جلسه داد.

در این جلسه فیلم این حادثه به نمایش گذاشته شد و اعضای جلسه پیرامون این موضوع بحث کردند.

در نهایت در این جلسه کمیته ای سه نفره از نمایندگان مجلس برای بررسی زوایای مختلف این حادثه انتخاب شدند تا علت اصلی حادثه را  پیدا کنند.

سید مهدی هاشمی، مهرداد بذرپاش و علیرضا محجوب اعضای این کمیته سه نفره هستند که قرار است حادثه آتش سوزی را بررسی کنند.