وزارت نفت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف شد

مجلس

همچنین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظورنماید.

نمایندگان مردم در خانه ملت با معافیت وزارت نفت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت موافقت کردند.

به گزارش ایلنا،‌ نمایندگان درنشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1393 در جریان بررسی بند الف تبصره2 لایحه بودجه این جزء را مغایر برنامه پنجم توسعه دانستند که در نتیجه این جزء به رأی نمایندگان گذاشته شد و در رای گیری بیش از دوسوم نمایندگان به باقی مانده این بند در لایحه بودجه رای موافق دادند.

بر همین اساس نمایندگان با 156 رای موافق17 رای مخالف و 15رای ممتنع از مجموع 205 نماینده حاضردر صحن با باقی ماندن بند الف در لایحه بودجه موافقت کردند که بر اساس آن وزارت نفت از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

در بخش درآمدی بند الف تبصره2 لایحه بودجه آمده است که وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، معادل چهارده و نیم درصد(5/14%) از ارزش نفت (نفت‌خام و میعانات گازی) تولیدی، موضوع اجزاء(2و3) این بند به‌عنوان سهم آن شرکت که از پرداخت مالیات و تقسیم سود سهام دولت معاف است.

همچنین وزارت نفت از طریق شرکت دولتی تابعه ذیربط، مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (85.5%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت نزد خزانه‌داری کل کشور منظورنماید.

کد N89872