با موافقت نمایندگان؛

قیمت فروش نفت به پالایشگاه های داخلی مشخص شد

مجلس

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور با جزء 2 بند الف تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی را نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی تعیین کردند.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز  مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزئیات بخش درآمدی لایحه بودجه سال 93 کل کشور با جزء 2 بند الف تبصره 2 این لایحه موافقت کردند.

براساس جزء 2 بند الف تبصره 2 این لایحه، قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه و یا عرضه شده در بورس، به ترتیب، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و متوسط قیمت صادراتی در یک ماه شمسی از مبادی اولیه، و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

کد N89870