نوبخت در مجلس:

در مورد قانون هدفمندی با مجلس لجبازی نکردیم

مجلس

برای دولت باعث شرمندگی است وقتی هم وطنی به بیمارستان مراجعه می‌کند و به رغم داشتن دفترجه بیمه باید ۷۰ تا ۹۰ درصد پول را هم بد‌هد. ما در بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومان برای کسانی که دفترچه ندارند در نظر گرفته‌ایم تا بتوانند دفترچه بیمه بگیرند.

معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به تبصره یک ماده ۱۲ قانون هد‌فمندی یارانه‌ها اشاره‌ کرد و گفت: بر‌ اساس این قا‌نون دولت مکلف است چهار ردیف در لایحه بگنجاند. ما آنچه را که قانون به ما تکلیف کرده است را انجام داده‌ایم ما نظر مجلس را تصویب کردیم. وقتی گفتید که تبصره بیاورید ما با مجلس لج بازی نکردیم، چهار ردیف را اصلاح کردیم و عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان را به ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایلنا، ‌محمدباقر نوبخت در نطق امروز –چهارشنبه- در مجلس شورای اسلامی، به سیر طی شده لایحه بودجه اصلاحات مجلس و پیشنهادات کمیسیون تلفیق اشاره کرد و ضمن قدردانی از اقدامات مجلس و کمیسیون‌های مجلس اظهار داشت: تفاوت گزارش امسال با سنوات گذشته این است که دولت درباره پیشنهادهای تخصصی به ویژه کمیسیون تلفیق مقاومت غیر‌منطقی نشان نداد و تلاش مجلس برای بهبود لایحه بودجه با استقبال معاونت نظارت راهبردی دولت مواجه شد.

معاون نظارت راهبردی دولت لایحه بودجه ۹۳ را نه فقط لایحه دولت بلکه کار مشترک قوه مجریه و قوه مققنته دانست.
وی با بیان اینکه توجه کنیم ما برای ارزیابی کمیسیون تلفیق قرار نیست تصمیم نهای محجلس را دریافت کنیم، ادامه داد: امروز قرار است تنها به کلیات بودجه رای دهیم وظیفه لایحه بودجه این است که ملهم از اسناد فرا دستی بود، اگر این لایحه نتواند برنامه ۵ ساله را در یک سال داشته باشد کلیاتش مردود است. برنامه ۵ ساله در ماده ۲۳۴ چند هدف مهم را برای برنامه دیده است اگر این لایحه وا جد آن کلیات نبود باید مردود باشد و گرنه باید مستقل از هر گرایشی مورد تایید قرار گیرد.

نوبخت رشد اقتصادی؛ رشد سرمایه گذاری اشتغال و کاهش بیکاری و تورم قطع وابستگی و کاهش درآمد نفتی گسترش پایه‌های مالیاتی و ایجاد سیستم اجتماعی را از ویژگی‌های دانست که بر اساس برنامه پنجم، بودجه حتماٌ باید دارای آن‌ها باشد.
معاون نظارت راهبردی دولت افزود: درباره رشد اقتصادی در سالهای برنامه به رغم برنامه ۸ درصدی در بیانات مقام معظم رهبری متاسفانه رشد اقتصادی ما در سال جاری و سال قبل منفی بوده است. اما من دراینجا به شما عرض می‌کنم در سال ۱۳۹۳ اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود و برای اولین بار شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهیم بود.

وی یکی از عوامل رشد اقتصادی را رشد سرمایه گذاری دانست و افزود: در سال ۹۳ از چند منبع رشد سرمایه گذاری مثبت خواهیم داشت. سی و هفت هزار و هشتصد میلیارد تومان برای طرحهای عمرانی‏، ۹ هزارمیلیارد تومان برای سرمایه گذار شرکتهای دولتی، ۳۵ میلیارد دلار برای طرحهای فاینانس، ۲۰ میلیون دلار به صورت ارزی و ۱۰ هزار میلیارد تومان به صورت ریالی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است. با این اعداد رشد سرمایه گذاری نسبت به سال جاری که منابع پیش بینی شده آن بیش از نصف تحقق نیافته می‌تواند سیر مثبت داشته باشد.

نماینده دولت در خصوص موضوع منابع نفتی در بودجه ۹۳، اظهار داشت: ما برای نفت، بیش از یک می‌یلون بشکه نفت خام حتی یک بشکه اضافه‌تر ندیدیم. اگر نظر دارید همین را کم کنیم، یعنی‌‌ همان کاری را که کنگره آمریکا برای تحریم ما ا نجام می‌دهد. مختارید. اما هیچ عقل سلیمی آن را نمی‌پذیرد.

وی ادامه داد: ما کجا مقدار نفت را در منابع بود‌جه‌ای افزایش داده‌ایم؟ ‌ در قیمت نفت در لایحه بودجه هیچ عدد بزرگ و بیش‌نما شده‌ای وجود ندارد، برای هر بشکه صد دلار قائل شده‌ایم، در حالی که فروش نفت اپک بیش از ۱۰۷ دلار است. نرخ برابری دلار و ریال در سال جاری ۲۰۴۷۷ تومان در نظر گرفته‌ایم و برای سال اینده نیز ۲۰۶۵۰ تومان قرار داده‌ایم. بنابراین ما از منابع نفتی استفاده زیاد نکرده‌ایم، آیا این سیاست‌ها ملهم از سیاست‌های ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری نیست؟

نوبخت‌ در خصوص گسترش پایه‌های مالیاتی اظهار داشت: در بودجه ۵۵ هزار میلیارد تومان برای مالیات دیده‌ایم و حتی یک دهم درصد اجازه افزایش تعرفه‌ها را نداده‌ایم. ما پایه‌های مالیاتی را قوی کرده‌ایم و این عین حکم مقام معظم رهبری است.

معاون نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در ادامه به تبصره یک ماده ۱۲ قانون هد‌فمندی یارانه‌ها اشاره‌ کرد و‌افزود: بر‌ اساس این قا‌نون دولت مکلف است چهار ردیف در لایحه بگنجاند. ما آنچه را که قانون به ما تکلیف کرده است را انجام داده‌ایم ما نظر مجلس را تصویب کردیم. وقتی گفتید که تبصره بیاورید ما با مجلس لج بازی نکردیم، چهار ردیف را اصلاح کردیم و عدد ۵۰ هزار میلیارد تومان را به ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش دادیم.

نوبخت اضافه کرد: نمی‌خواهیم به خانواده‌های شریفی که معصر هستند‌‌ همان قدر یارانه بدهیم که به ثروتمندان می‌دهیم. دولت به این ا عتقاد ندارد، ما باید به قشر آسیب‌پذیر توجه بیشتری داشته باشیم، بنابراین در بودجه ۹۳ می‌خواهیم میزان درآمدهای آن را از ۵۰هزار به ۶۳ هزار میلیارد تومان افزایش دهیم.

وی تصریح کرد: برای دولت باعث شرمندگی است وقتی هم وطنی به بیمارستان مراجعه می‌کند و به رغم داشتن دفترجه بیمه باید ۷۰ تا ۹۰ درصد پول را هم بد‌هد. ما در بودجه ۱۳ هزار میلیارد تومان برای کسانی که دفترچه ندارند در نظر گرفته‌ایم تا بتوانند دفترچه بیمه بگیرند.

نماینده دولت در پایان با بیان اینکه ما این نسبت ۷۰ به ۳۰ را عوض می‌کنیم، گفت: در بودجه برای بحث سلامت و الودگی هوا که دغدغه‌های دولت است برنامه‌هایی پیش‌بینی شده است.

کد N89869