نیویورک تایمز، جان کری را فرشته نجات دیپلماتیک رژیم صهیونیستی خواند

فلسطین,رژیم صهیونیستی

تهران- ˈتوماس فریدمنˈ نظریه نویس روزنامه نیویورک تایمز در یک مقالهˈجان کریˈ را فرشته نجات دیپلماتیک رژیم صهیونیستی خوانده که یا موفق می شود طرح مورد نظر آمریکا را به توافق فلسطینیان و این رژیم برساند و یا اینکه منتفی شدن طرح را اعلام خواهد کرد.

در این مطلب آمده است: ˈ جان کریˈ وزیر خارجه آمریکا به فرشته نجات دیپلماتیک اسرائیل و خطرناک ترین هوادار متعصب آن تبدیل شده است.

جان کری در این ماموریت خطیر و پر نشیب و فراز، مشغول محک زدن است ببیند آیا مناقشه تل آویو - فلسطینیان به آستانه حل شدن رسیده یا در معرض این خطر قراردارد که همه چیز در وضعیت موجود تمام شده اعلام شود.

فرید من در ادامه می نویسد: در این مجال بد نیست نگاهی به وضعیت جاری دو طرف دعوا بیفکنیم.

وی سپس مدعی می شود امروز رژیم صهیونیستی قدرتمندتر از همسایگانش است به نحوی که در فلسطینیان تمایلی به انتفاضه ای دیگر برای عقب نشینی این رژیم احساس نمی شود. همسایگان این رژیم امروز بی ثبات تر از همیشه اند به طوری که حتی تصور اینکه تل آویو به فکر عقب نشینی باشد را هم ناممکن ساخته است.

به نوشته فریدمن ، با حضور بیش از 450 هزار صهیونیست ساکن و غیر قابل جابجایی در ˈبیت المقدس شرقیˈ و ˈکرانه باختریˈ حضور صهیونیست ها در این سرزمینها بیش از همیشه ایام است و مطالبه فلسطینیان برای حق بازگشت به موطن اصلی شان امروز بیش از گذشته مبتنی بر سیاستهای آنهاست.

فریدمن می افزاید:نظر به این ارزیابی ها تصور اینکه رهبران اسرائیل و فلسطینیان به فکر امتیاز دادن به یکدیگر در راه اجرای طرح تشکیل دو دولت باشند بعید می نماید.

براساس نوشته فریدمن ، ˈاوباماˈ این اختیار عمل را به کری سپرده است تا همه راههای ممکن را برود و امتحان کند.

کری هم با پایمردی و متعصبانه مصمم به اجرای اهدافش است.

بعد از شش ماه مشاجره بی حاصل میان دو طرف کری به عنوان حل مناقشه طرحی را به عنوان نقشه راه واشنگتن برای یک معامله پایدار تهیه دیده است.

این طرح که به ˈطرح کریˈ شهرت دارد به زودی اعلان خواهد شد.

طرح صراحت دارد بر عقب نشینی مرحله به مرحله رژیم صهیونیستی از کرانه باختری وبازگشت آن به مرزهای سال 1967و ترتیبات بی سابقه امنیتی در دره استراتژیک ˈاردنˈ.

بدیهی است که عقب نشینی مورد نظر رژیم صهیونیستی شامل بسیاری از شهرکهای صهیونیست نشین نخواهد بود اما رژیم صهیونیستی در ازاء آن بخشهایی از اراضی (اشغالی) را به فلسطینیان واگذار خواهد کرد.

طبق طرح کری، فلسطینیان، اسرائیل را به عنوان یک کشور یهود به رسمیت خواهند شاخت و پایتختشان را در ˈقدس شرقیˈ عرب نشین بنا خواهند کرد.

این به معنای اعطای حق بازگشت آوارگان فلسطینی به فلسطین اشغالی نخواهد بود.

کری انتظار دارد که تل آویو و فلسطینیان طرح پیشنهادی آمریکا را مبنای مذاکرات بعدی قرار دهند.

فرید من در ادامه می نویسد: حالا از اینجا به بعد موضوع جالب می شود.

ˈطرح مورد نظر نتانیاهو تشکیل دو دولت است بر این مبنا که تمامیت اسرائیل به عنوان یک کشور دمکراتیک یهود ضمن حفظ روابطی سالم با اروپا و غرب به رسمیت شناخته شود. هدف غایی این رویکرد اهداف اقتصادی است.ˈ

نتانیاهو اعلام کرده است: ˈ من هرگز با تشکیل یک کشور دو ملیتی موافقت نخواهم کرد و تشکیل کشوری هم که به ما حمله کند را هم نمی پذیرمˈ.

وی مشغول تهیه مقدمات کار برای معرفی طرح امریکاست؛ اما اردوگاه سیاسی راست گرایی که او برخاسته از آن است با این طرح وی موافق نیست و بالطبع این ائتلاف متلاشی خواهد شد و نتانیاهو همه متحدان راست گرایش را از دست خواهد داد.

این مقاله می افزاید که اگر رژیم صهیوینستی و فلسطینیان بر سر طرح کری به توافق برسند همه چیز امکان پذیر خواهد بود. اما این طرح شانس چندانی برای موفقیت ندارد و نهایتاˈ ثابت خواهد کرد که هنوز فرصت باقیست.

اگر هریک از آن دو یا هیچ کدام با این طرح موافقت نکنند کری چاره ای نخواهد داشت جز آنکه به این نتیجه گیری منطقی برسد و اعلام کند که این طرح منتفی است.

اگر کری غیر از این عمل کند اعتبارش را از دست خواهد داد.

اگر این اتفاق رخ دهد، رژیم صهیونیستی که این سرزمینها را در تصرف خود دارد یا یک جانبه عقب نشینی خواهد کردیا اینکه طرح جدید ˈیک کشور برای دو ملت ˈ را طراحی خواهد کرد.

هدف غایی کری طرح تشکیل دو دولت است اما اگر این طرح موفق نماند طراحی طرح بعدی را هریک از طرفین دعوا انجام خواهند داد.

http://www.nytimes.com/2014/01/29/opinion/friedman-why-kerry-is-scary.html?ref=opinion

مترجمام**1591**1446
کد N89774