موسوی در مخالفت با کلیات بودجه 93؛

سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بودجه مشاهده نمی شود

مجلس

این بودجه باید در تراز چنین کشور و انقلابی باشد و بی تردید هرگونه انتقادی می بایستی از این منظر گفته و شنیده شود چرا که همه ما هدفی جز مجد و عظمت انقلاب اسلامی و خدمت به مردم نداریم ونخواهیم داشت.

عضو کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس نیز در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93 با بیان اینکه درآمدهای بودجه سال آتی خوشبینانه پیش بینی شده است گفت: این موضوع کسری بودجه عظیمی را به کشور تحمیل می کند.

به گزارش ایلنا سید شکرخدا موسوی نماینده مردم اهواز و باوی در مخالفت با کلیات بودجه 93 گفت: امروز ایران اسلامی در دهه چهارم موسوم به عدالت و پیشرفت در پیچ حساس تاریخی و در موقعیت ویژه و استراتژیک قرار دارد، از یک سو چشم مستضعفین و آزادیخواهان عالم به آینده و پیشرفت این نظام خدایی است و از سوی دیگر زورمداران و قدرت طلبان از هیچ اقدامی جهت جلوگیری از تبدیل جمهوری اسلامی به قدرت منطقه ای و الگوی جهانی فروگذار نمی باشد از این رو بودجه سالیانه به عنوان برنامه عملیاتی و کاربست مالی در حرکت نظام اسلامی از جایگاه مهم برخوردار است.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی افزود: این بودجه باید در تراز چنین کشور و انقلابی باشد و بی تردید هرگونه انتقادی می بایستی از این منظر گفته و شنیده شود چرا که همه ما هدفی جز مجد و عظمت انقلاب اسلامی و خدمت به مردم نداریم ونخواهیم داشت.

وی با طرح این سؤال که منطق اقتصادی افزایش غیر علمی و عملی 50 درصدی درآمدهای مالیاتی بودجه 93 و پیش بینی تحقق درآمد 63 هزار میلیارد تومانی از این محل چیست افزود: آیا به آثار و تبعات تورم زای این تصمیم در جامعه خسته از شوک های اقتصادی اندیشیده شده است؟

موسوی گفت: چگونه می توان از یک سو شاهد ادعای دولت یازدهم مبنی بر محیا بودن ساز و کارهای تحول در اقتصاد کشور در سال فرارو باشیم و از سوی دیگر شاهد افزایش نرخ ریالی ارز در سال 93 نسبت به 92 بالغ بر 8 درصد باشیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس افزود: مگر نه اینکه در بودجه 93 شاهد بروز و ظهور سیاست های تشویقی دولت برای ایجاد رونق در فضای کسب و کار و تجارت در سال آتی باشیم پس چرا تدبیر و سازوکار بدیعی برای رونق گرفتن خرید و فروش اوراق مشارکت در بودجه مشاهده نمی شود.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس گفت: بودجه ریزان بدانند تمرکز این بودجه بر پروژه های بین 50 تا 80 درصد پیشرفت فیزیکی یعنی پدیده نامیمون اقتصاد ماکیاولیستی، یعنی افزایش فاصله سطح رفاه و معیشت مناطق محروم با مناطق توسعه یافته و برخوردار کشور، یعنی اقتصاد لیبرالی محض پول محور، یعنی تفکری که با رویکرد جهادی و انقلابی مردم و دولت در تقابل خواهد بود و بر محرومیت مناطق مرزی خواهد افزود و مستضعفان جامعه را خواهد رنجان، مگر نه اینکه شعار دولت یازدهم تغییر بر مبنای تدبیر بود.

وی گفت: ریل گذاری بودجه 93 بر اساس منطق اقتصاد مقاومتی تنها راه مبارزه با تورم 40 درصدی و نرخ رشد منفی 6.5 درصدی است.

کد N89638