لاهوتی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه 93:

با این بودجه برای تامین درآمدهای هدفمندی، قیمت حامل های انرژی باید 100 درصد افزایش یابد

مجلس

متاسفانه مالیات در استانها از 50 تا 90 درصد افزایش پیدا کرده است که قطعا این موضوع به مردم فشار وارد می‌کند.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه افزایش مالیات رونق تولید در کشور را مختل می‌کند گفت: متاسفانه مالیات در استانها از 50 تا 90 درصد افزایش پیدا کرده است که قطعا این موضوع به مردم فشار وارد می‌کند.

به گزارش ایلنا، مهرداد با ئوج لاهوتی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه سال 1393 به عنوان مخالف کلیات گفت: من نخست باید از زحمات دولت، نمایندگان و اعضای کمیسیون تلفیق مجلس تشکر کنم از طرفی دیگر مخالفت من به معنای این نیست که نکات مثبت را باید نادیده گرفت.

نماینده مردم لنگرود در مجلس شورای اسلامی، با اعلام اینکه در بودجه سال 92 درآمد کل کشور حدود 210 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که از این اعتبار تنها 110 هزار میلیارد تومان محقق شد افزود: امسال در لایحه بودجه 93 اعتبارات درآمدی حدود 195 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که این موضوع به معنای افزایش 85 درصدی درآمدها است حال این سوال پیش می آید که برای افزایش و جبران این اعتبارات چه اتفاقی خواهد رخ داد.

بائوج لاهوتی با تاکید بر اینکه افزایش درآمدهای مالیات در لایحه بودجه رونق تولید در کشور را مختل می‌کند افزود: اقتصادی که تورم را همراه با رکود دارد قطعا افزایش مالیات به آن آسیب می‌زند از طرفی دیگر اعتبارات درآمدی مصوب مالیات در بودجه سال 92 حدود 56 هزار ملیارد تومان پیش بینی شده بود که براساس گزارش مرکز پژوهش‌ها تنها حدود 49 هزار میلیارد تومان از این درآمدها محقق شد اما شاهد هستیم در بودجه سال 93 حدود 66 هزار میلیارد تومان درآمد مصوب مالیاتی پیش بینی شده که این موضوع به این معنی است که درآمدهای مذکور حدود 17.9درصد نسبت به بودجه گذشته و 34.4 درصد نسبت به عملکرد گذشته افزایش خواهد یافت که این موضوع به نظر می‌رسد که غیرممکن باشد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با بیان اینکه افزایش مالیات استانها در برخی از مناطق حدود 50 درصد و در برخی از استانها 60، 90 و به صورت متوسط حدود 30 درصد دیده شده است تصریح کرد: اما از طرفی دیگر بودجه عمرانی در لایحه بودجه 93 کاهش پیدا کرده است همچنین در بحث درآمدهای نفتی مصوب در لایحه بودجه سال 92 حدود 61 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده بود که در این میان مرکز پژوهش‌ها برای سال گذشته حدود 47 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش بینی کرده بود اما شاهد هستیم در لایحه بودجه 93 این درامدها به 75 هزار میلیارد تومان افزایش یافته که در این میان دولت دو نکته را رعایت کرده که نکته نخست این است که کشور مانند سال گذشته باید حدود 1 میلیون بشکه صادرات نفتی داشته باشد و متوسط فروش نفت را مانند سال گذشته حدود 100 دلار پیش بینی کرده است.

عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه در بودجه سال گذشته در بحث قانون هدفمندی کردن یارانه‌ها حدود 39 هزار میلیارد تومان درآمد در نظر گرفته شده بود تصریح کرد: در بودجه سال آینده این درآمد به حدود 51 هزار میلیارد تومان افزایش یافته از طرفی دیگر شاهد بودیم که در سال گذشته از 39 هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده تنها 26 تا 27 هزار میلیارد تومان وصول شد که این موضوع به این معنی است که دولت در سال 93 باید حدود دو برابر درآمد خود را در این حوزه افزایش دهد. اما قطعا دولت یازدهم دولت قانون مندی بوده و برای جبران کسری خود از بانک مرکزی استقراض نمی‌کند از این رو دولت باید برای تامین درآمدهای خود به مردم فشار آورد و قطعا برای تامین درآمدهای هدفمندی در بودجه 93 قیمت حامل های انرژی باید افزایش 100 درصدی پیدا کند.

وی با بیان اینکه اعتبارات عمرانی در بودجه 93 حدود 33 درصد افزایش پیدا کرده است گفت: در بودجه سال 92 تنها حدود 15 هزار میلیارد تومان از اعتبارات اختصاص داده شد اما شاهد هستیم که دولت در لایحه بودجه 93 حدود 37 هزار میلیارد تومان برای این حوزه پیش بینی کرده است از طرفی دیگر براساس بررسی های انجام شده از سال 81 تا 91 هر ساله فقط 26 درصد از پروژه‌ها خاتمه یافته که این موضوع به این معنی است که در سال از 485 طرح عمرانی تنها 127 طرح به اتمام رسیده است همچنین از سال 81 تا 91 سالانه حدود 63 هزار میلیارد تومان خسارت پروژه‌های عمرانی پرداخت شده که این موضوع به این معنی است که از اعتبارات حوزه عمرانی حدود 40 درصد برای پرداخت خسارت‌های تاخیر صرف شده است.

نماینده مردم لنگرود در مجلس افزود: از طرفی دیگر از 37 هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی حدود 14 هزار میلیارد تومان به ردیف‌ها و اعتبارات متفرقه اختصاص داده شده است اما خوشبختانه در حوزه فاینانس مقرر شده که نسبت به سهم سرانه جمعیت اعتبارات توزیع شود. اما از طرفی دیگر در کل در خوشبینانه ترین حالت اعتبارات کل کشور حدود 143 هزار میلیارد تومان وصول می‌شود که ازا ین اعتبارات حدود 125 هزار میلیارد تومان برای مصارف دولت و حدود 18 هزار میلیارد تومان صرف امورعمرانی می‌شود.

بااوج لاهوتی با بیان اینکه متوسط بیکاری در جامعه هم اکنون حدود 13 درصد است افزود: نرخ بیکاری جوانان هم اکنون به 26 درصد رسیده است از طرفی دیگر در بند الف ماده 41 قانون خدمات شهری دستگاهها مکلف هستند که برای حمایت از جوانان اعتباراتی اختصاص دهند اما شاهد هستیم که در بودجه سال 93 تنها 4 دستگاه این قانون را رعایت کردند و برای امور جوانان اعتبار گذاشتند.

کد N89532