به ریاست روحانی صورت گرفت؛

ادامه بررسی هدفمندی یارانه‌ها در جلسه امروز هیأت دولت

دولت

این جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافت و گزارش ارایه شده از سوی ستاد اقتصادی دولت درباره چگونگی اجرای طرح مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.

هیأت دولت صبح امروز(چهارشنبه) به ریاست حسن روحانی رئیس ‌جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت مهم‌ترین مسائل و مباحث روز کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

به گزارش ایلنا، هیأت دولت صبح امروز (چهارشنبه) به ریاست حسن روحانی رییس‌جمهوری تشکیل جلسه داد و اعضای دولت مهم‌ترین مسایل و مباحث روز کشور را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

این جلسه در ادامه مباحث جلسه قبل به موضوع هدفمندی یارانه‌ها اختصاص یافت و گزارش ارایه شده از سوی ستاد اقتصادی دولت درباره چگونگی اجرای طرح مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت و ادامه مباحث به جلسه آینده موکول شد.

کد N89530