قاطعیت دادگاه عالی هند در مقابله با همجنس گرایی

هند,همجنس گرایی

دهلی نو - ایرنا - در پی خودداری دادگاه عالی هند نسبت به تجدید نظر درحکم غیرقانونی بودن همجنس گرایی، شماری از اعضای گروه های همجنس گرا روز چهارشنبه دراین کشور دست به اعتراض زدند.

به گزارش ایرنا، اعضای این گروه ها با روشن کردن شمع درخیابان های منتهی به پارلمان هند در دهلی نو به حکم دادگاه عالی این کشوراعتراض کردند.

بخش 377 قانون اساسی هند فعالیت های جنسی غیر طبیعی از جمله همجنس گرایی را غیرقانونی دانسته است.

با این حال درسال 2009 میلادی با حکم دادگاه دهلی این بخش از قانون اساسی هند با تکیه بر رضایت دو طرف کنار گذشته شده بود اما دادگاه عالی هند درماه دسامبر سال 2013 این حکم دادگاه دهلی را لغو کرد .

گزارش رسانه های محلی نیزحاکیست گروهی از قضات در دادگاه عالی هند دراتاق رسیدگی به درخواست های تجدید نظر، با تقاضای فعالان همجنس گرایی از جمله شیام بنگال فیلم سازهندی مخالفت کردند.

با توجه به حکم جدید دادگاه عالی هند فعالیت های همجنس گرایی دراین کشورغیر قانونی است ومی تواند مجازات حبس ابد را برای افراد خاطی در پی داشته باشد.

بسیاری از رهبران مذهبی هند ازاین حکم استقبال کرده اند اما برخی افراد از حکم دادگاه عالی هند ناراضی هستند وازآن به عنوان یک ˈاشتباهˈ دردموکراسی این کشور یاد می کنند.

آساق ** 2163 ** 275 **
کد N89478