مذاکرات هیات های سوری در ژنو هم چنان ادامه دارد

ژنو 2

تهران - مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان امروز چهارشنبه نیز هم چنان در ژنو ادامه دارد و تاکنون پیشرفت چشمگیری در این دور از گفت وگوها مشاهده نشده است.

شبکه المیادین روز چهارشنبه در باره مذاکرات هیئت های سوری در ژنو گفت: به نظر می رسد جلسات گفت و گوهای دو هیئت سوری در ژنو صرفا با هدف گذران زمان تا رسیدن به روز جمعه یعنی تاریخ تعیین شده از سوی سازمان ملل برای پایان این دور از مذکرات برگزار می شود.

المیادین افزود: در واقع مذاکرات فقط برای مذاکرات است تا برگزار کنندگان مجبور نشوند توقف مذاکرات را اعلام کنند زیرا اعلام توقف مذکرات به منزله شکست آن تلقی می شود.

ششمین روز مذاکرات هیئت های نمایندگی دولت و مخالفان سوری امروز در ژنو آغاز شد.

خبرنگار المیادین گفت: جلسه امروز هم مانند روز گذشته با حضور هر دو هیئت آغاز شد و اخضر الابراهیمی این جلسه را هدایت می کند.

موضوع جلسه امروز هم مانند روز گذشته بیانیه ژنو است.

هیئت مخالفان روز گذشته دیدگاه خود را در باره بیانیه ژنو تشریح کرد. هیئت نمایندگی دولت سوریه دو روز پیش یک بیانیه سیاسی را منتشر کرد که به منزله اعلام مواضع این هیئت در باره بیانیه مذکور تلقی می شود.

مترجمام 1491 *1446
کد N89477