تصاویر نخست وزیر ترکیه در تهران/از ورود زیر باران تا استقبال رسمی در سعد آباد

کد N89462