قوامی در گفتگو با مهر؛

سقف درآمد دولت از هدفمندی در طرح اقتصادانان مجلس کاهش یافته است

مجلس

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در تشریح طرح مشترک نمایندگان مجلس و مرکز پژوهشها برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت : بر اساس این طرح سقف درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها همانند سال 92بوده وکاهش می یابد علاوه بر این دولت نمی تواند برای تامین منابع خود در اجرای این قانون از بودجه عمومی برداشت کند.

هادی قوامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص طرح پیشنهادی 40 نفر از اقتصاددانان مجلس برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها گفت: نگرانی اقتصاددانان مجلس این است که هنوز زیر ساخت های لازم برای افزایش درآمدهای هدفمندی به میزان پیشنهادی دولت وجود ندارد.

نماینده مردم اسفراین در مجلس ادامه داد: بنابراین پیشنهاد ما این است که درآمد دولت از هدفمندی یارانه ها همانند سال 92 حدود 50 هزار میلیارد تومان باشد تا دولت در سال آینده تورم را مهار کرده و بازار ارز را ثبات بخشد و پس از آن وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه بر اساس طرح نمایندگان دولت در فرصت ایجاد شده باید زیر ساخت ها را اصلاح کند، گفت: دولت باید در این فرصت تلاش کند گروه های بالای درآمدی را از دریافت یارانه نقدی حذف کرده و از گروه های پائین درآمدی به صورت نقدی و غیر نقدی حمایت کند.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تأکید کرد: بر اساس این طرح دولت باید سیاست های غیر قیمتی مانند گسترش حمل و نقل عمومی و تکلیف واحدهای تولیدی به استفاده از تکنولوژی جدید قرار دهد.

در ادامه جعفر قادری عضو دیگر کمیسیون تلفیق از امضاکنندگان طرح مذکور برای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها درباره این طرح گفت: پیشنهاد دهندگان طرح خواستار کاهش سقف درآمدهای دولت از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها به 50 تا 55 هزار میلیارد تومان شده است.

نماینده مردم شیراز در مجلس با بیان اینکه این طرح از سوی احمد توکلی با همکاری مرکز پژوهش ها تدوین شده است گفت: در صورت تصویب نهایی این طرح در کمیسیون تلفیق یا صحن علنی مجلس، درآمدهای دولت از محل هدفمندی یارانه ها به 52 هزار میلیارد تومان کاهش یافته و رقمی که معادل 11 هزار میلیارد و 300 میلیون تومانی که بر اساس پیشنهاد دولت قرار بود برای اجرای قانون هدفمندی از بودجه عمومی برداشته شود نیز حذف شده و این مبلغ از بودجه عمومی برداشته نمی شود.

عضو کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: بر اساس این طرح قیمت حامل های انرژی به گونه ای افزایش می یابد که کل مبلغ یارانه های نقدی معادل 42 هزار میلیارد تومان را پوشش دهد اما دست دولت باز شده که این مبلغ را به صورت نقدی به مردم پرداخت کند و یا اجازه دهد با سیاست گذاری های جدید دولت قسمتی از آن را به بخش بهداشت و درمان و یا تولید اختصاص دهد.

قادری این طرح را معقول و منطقی خواند.