معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه:

نباید در سپاه اصراری به انتشار اخبار امنیتی وجود داشته باشد

دفاع,سپاه پاسداران,سپاه

همشهری آنلاین: معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه گفت: در سپاه بویژه در بخش تأمین امنیت در حوزه‌های مهم و حساس که حوزه امنیت و دفاع دریایی بخشی از آن است، نباید اصراری به انتشار برخی اخبار و اطلاعات باشد که دشمن در پرتو تفسیر و پردازش آنها بتواند حتی به بخشی از اطلاعات مربوط به تحرک، اولویت، تاکتیک، چشم‌انداز و تمرکز ما را در احراز قدرت و توانمندی دفاع از خود، دست پیدا کند.

دفاع > سپاه- همشهری آنلاین:
معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه گفت: در سپاه بویژه در بخش تأمین امنیت در حوزه‌های مهم و حساس که حوزه امنیت و دفاع دریایی بخشی از آن است، نباید اصراری به انتشار برخی اخبار و اطلاعات باشد که دشمن در پرتو تفسیر و پردازش آنها بتواند حتی به بخشی از اطلاعات مربوط به تحرک، اولویت، تاکتیک، چشم‌انداز و تمرکز ما را در احراز قدرت و توانمندی دفاع از خود، دست پیدا کند.

به گزارش ایسنا، دریادار دوم خراتیان در نشست دست‌اندرکاران امور خبری روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، درباره اهمیت و ضرورت توجه در رعایت طبقه‌بندی، حیطه‌بندی و حفاظت اطلاعات اظهار کرد: مسامحه در صیانت از اطلاعات طبقه‌بندی شده، تخلف و گناه است.

وی افزود: ابعاد این گناه و تخلف آنجا گسترده‌تر و مهم‌تر می‌شود که نشر و نشت این نوع از اطلاعات به افشای برخی تاکتیک‌های دفاعی بیانجامد و یا خدای نکرده منجر به سوءاستفاده و بهره‌برداری دشمن شده و از آن ناحیه ضربه و آسیبی وارد شود که در این صورت، شخص مسامحه کار در وقوع خسارات ناشی از آن شریک خواهد بود.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه به عملیات‌هایی همچون والفجر 8 اشاره کرد و با بیان اینکه "بسیاری از توفیقات ما در پرتو صیانت از اطلاعات رقم خورد"، گفت: ما با دشمنانی مواجه هستیم که از حداقل اطلاعات منتشر شده، حداکثر بهره‌برداری را دارند و در چنین شرایطی برای همه کسانی که سطحی از دسترسی به اطلاعات دارند، دقت در حفظ و حراست از این اطلاعات تا موعد مقرر اجرایی، یک ضرورت و تکلیف شرعی و سازمانی است.

وی همچنین با تاکید بر رعایت اصل حفاظت اطلاعات تصریح کرد: حفاظت، نگهداری و صیانت از اخبار نیروی دریایی سپاه در حوزه‌های عملیاتی و تاکتیکی هراس و وحشت دشمنان را به دنبال داشته است. شرط موفقیت راهبردی در حوزه دفاع و امنیت دریایی صیانت از اطلاعاتی است که مستقیم یا غیرمستقیم با تاکتیک‌های ارتقای قدرت درونی و ایجاد توانمندی ذخیره‌ساز و پشتیبان و مؤلفه‌های پشتوانه‌ساز، ارتباط دارد.

خراتیان همچنین خاطرنشان کرد: در پوشش رسانه‌ای و خبری فعالیت‌های عام‌المنفعه در بخش‌های خدماتی، درمانی، عمرانی، فرهنگی و مانند اینها و همچنین انعکاس بخش‌هایی از فعالیت‌های اطمینان‌بخش در حوزه تأمین و تدارک امنیت پایدار توسط فرزندان ملت در حوزه دریایی، با مقوله حفاظت اطلاعات نوعی تعارض دیده می‌شود که این تعارض را باید با انعکاسی ظریف و توأم با هنرمندی از بین برد.

وی افزود: ترسیم ابعاد گوناگون استراتژی تبلیغی در کمیسیون سیاست‌گذاری می‌تواند این تعارض را به گونه‌ای حل کند که هر دو محور صیانت و حفاظت از اطلاعات و همچنین پوشش رسانه‌ای در بخش‌های فاقد طبقه‌بندی و ملاحظات امنیتی، دفاعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنی و عداوت جریان سلطه نسبت به ما پایان نپذیرفته پس ما نمی‌توانیم به بهانه تبلیغ و پوشش فعالیت‌های جاری، تاکتیک‌هایی که برای روز مبادا بر روی آنها سرمایه‌گذاری می‌شود و باید در روز دفاع از خود مورد بهره‌برداری قرار دهیم، با مسامحه در حراست از اطلاعات، موجودیت آنها را به مخاطره بیندازیم.

سردار خراتیان در پایان اظهار کرد: در بخش‌هایی که مردم ما باید از خدمات امنیتی و فعالیت‌های بخش‌های مختلف فرزندانشان در سپاه و به تبع آن در نیروی دریایی مطلع باشند، باید ظرافتی را لحاظ کرد تا ضمن تحقق این هدف، اطلاعاتی که باید تا روز بهره‌برداری صیانت شود، مورد توجه قرار گیرد.