معاون هماهنگ کننده نیروی دریایی سپاه:

مسامحه در صیانت از اطلاعات طبقه بندی شده، تخلف و گناه است

سیاست داخلی

دربخش‌هایی که مردم ما باید از خدمات امنیتی و فعالیت‌های بخش‌های مختلف فرزندانشان در سپاه وبه تبع آن در نیروی دریایی مطلع باشند، باید ظرافتی را لحاظ کرد تا ضمن تحقق این هدف، اطلاعاتی که باید تا روز بهره برداری صیانت شود، مورد توجه قرار گیرد.

دریادار خراتیان با تاکید بر اهمیت حفاظت از اطلاعات سازمان در حوزه تاکتیک‌ها گفت: مسامحه در صیانت از اطلاعات طبقه بندی شده، تخلف و گناه است.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه نیوز؛ نشست دست اندرکاران امور خبری روابط عمومی نیروی دریایی سپاه با حضور دریادار دوم پاسدار علی اکبر خراتیان معاون هماهنگ کننده نیرو، پیرامون اهمیت و ضرورت توجه در رعایت طبقه بندی، حیطه بندی و حفاظت اطلاعات برگزار شد.

وی افزود: ابعاد این گناه و تخلف آنجا گسترده‌تر و مهم‌تر می‌شود که نشر و نشت این نوع از اطلاعات به افشای برخی تاکتیک‌های دفاعی بیانجامد و یا خدای نکرده منجر به سوء استفاده و بهره برداری دشمن شده و از آن ناحیه ضربه و آسیبی وارد شود که در این صورت، شخص مسامحه کار در وقوع خسارات ناشی از آن شریک خواهد بود.

معاون هماهنگ کننده ندسا با اشاره ضمنی به عملیات‌هایی همچون والفجر۸،با بیان اینکه بسیاری از توفیقات ما در پرتو صیانت از اطلاعات رقم خورد، گفت: ما با دشمنانی مواجهه هستیم که از حداقل اطلاعات منتشر شده، حداکثر بهره‌برداری را دارند و در چنین شرایطی برای همه کسانی که سطحی از دسترسی به اطلاعات دارند، دقت در حفظ و حراست از این اطلاعات تا موعد مقرر اجرایی، یک ضرورت و تکلیف شرعی و سازمانی است. ایشان با تاکید بر رعایت اصل حفاظت اطلاعات تصریح کرد: حفاظت، نگهداری و صیانت از اخبار نیروی دریایی سپاه در حوزه‌های عملیاتی و تاکتیکی هراس و وحشت دشمنان را به دنبال داشته است.

وی افزود: شرط موفقیت راهبردی در حوزه دفاع و امنیت دریایی صیانت از اطلاعاتی است که مستقیم یا غیر مستقیم با تاکتیک‌های ارتقای قدرت درونی و ایجاد توانمندی ذخیره ساز و پشتیبان و مؤلفه‌های پشتوانه ساز، ارتباط دارد.

سردار خراتیان خاطرنشان کرد: در پوشش رسانه‌ای و خبری فعالیت‌های عام المنفعه در بخش‌های خدماتی، درمانی، عمرانی، فرهنگی و مانند این‌ها و همچنین انعکاس بخش‌هایی از فعالیت‌های اطمینان بخش در حوزه تأمین و تدارک امنیت پایدار توسط فرزندان ملت در حوزه دریایی، با مقوله حفاظت اطلاعات نوعی تعارض دیده می‌شود که این تعارض را باید با انعکاسی ظریف و توأم با هنرمندی از بین برد.

وی افزود: ترسیم ابعاد گوناگون استراتژی تبلیغی در کمیسیون سیاستگزاری می‌تواند این تعارض را به گونه‌ای حل نماید که هر دو محور صیانت و حفاظت از اطلاعات و همچنین پوشش رسانه‌ای در بخش‌های فاقد طبقه بندی و ملاحظات امنیتی، دفاعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگ‌کننده نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: دشمنی و عداوت جریان سلطه نسبت به ما پایان نپذیرفته و لذا ما نمی‌توانیم به بهانه تبلیغ و پوشش فعالیت‌های جاری، تاکتیک‌هایی که برای روز مبادا بر روی آن‌ها سرمایه گذاری می‌شود و باید در روز دفاع از خود مورد بهره برداری قرار دهیم، با مسامحه در حراست از اطلاعات، موجودیت آن‌ها را به مخاطره بیندازیم.

وی افزود: در سپاه به ویژه در بخش تأمین امنیت در حوزه‌های مهم و حساس که حوزه امنیت و دفاع دریایی بخشی از آن است، نباید اصراری به انتشار برخی اخبار و اطلاعات باشد که دشمن در پرتو تفسیر و پردازش آن‌ها بتواند حتی به بخشی از اطلاعات مربوط به تحرک، اولویت، تاکتیک، چشم‌انداز و تمرکز ما را در احراز قدرت و توانمندی دفاع از خود، دست پیدا کند.

سردار خراتیان در پایان با برشمردن شواهدی گفت: در بخش‌هایی که مردم ما باید از خدمات امنیتی و فعالیت‌های بخش‌های مختلف فرزندانشان در سپاه وبه تبع آن در نیروی دریایی مطلع باشند، باید ظرافتی را لحاظ کرد تا ضمن تحقق این هدف، اطلاعاتی که باید تا روز بهره برداری صیانت شود، مورد توجه قرار گیرد.

کد N88789