محمدصادقی در موافقت با کلیات با بودجه93؛

کمیسیون تلفیق لایحه بودجه دولت را هدف دار کرد

مجلس

عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: یکی از اقدامات خوب کمیسیون تلفیق این بود که لایحه بودجه دولت را هدف دار کرد یعنی بسیاری از نکات مبهم و مسائلی که در آن دیده نشده بود را لحاظ کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، شاهین محمد صادقی عضو هیأت رئیسه مجلس در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در موافقت با کلیات لایحه بودجه کل کشور اظهار داشت: کمیسیون تلفیق، بودجه دولت را هدف دار کرد یعنی بسیاری از نکات مبهم و مسائلی که درآن دیده نشده بود را دید و در گزارش خود لحاظ کرد.

محمد صادقی با بیان اینکه نمی توان گفت لایحه بودجه بدون عیب و نقص است و با شرایط موجود کشور انتظار معجزه نیز نباید داشت، گفت: انتظارات ما باید مبتنی بر واقعیات باشد.

وی یکی از نکات مثبت لایحه بودجه 93 کل کشور را تحلیل درست از واقعیات سیاسی و اقتصادی خواند و گفت : در بودجه 93 نه سیاه نمایی صورت گرفته و نه بلند پروازی انجام شده است.

محمد صادقی با اشاره به شفافیت نسبی بودجه 93 گفت: این موضوع کاملا قابل بررسی و پیگیری و اهداف بودجه قابل دستیابی است.

عضو هیأت رئیسه مجلس یکی دیگر از حسن های بودجه را شفافیت و مطابقت آن با قانون برنامه پنج ساله دانست و گفت: نیازهای جامعه ما، مانند بهداشت و درمان، سلامت، تأمین اجتماعی و بنیه دفاعی کشور و همچنین مسائل عمرانی، روستائی و شهری در بودجه مورد توجه قرار گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: به بحث بهداشت و درمان 3 هزار میلیارد تومان اختصاص دادیم که گام مهمی در این حوزه است که دولت می تواند این مقدار را تا سقف 12 هزار میلیارد اضافه کند.

محمد صادقی با اشاره به افزایش 40 درصدی بودجه بهداشت و درمان گفت: پیش از این حقوق پرسنل بهداشت و درمان از پول درمان بیماران تأمین می شد که منبع جداگانه ای برای آن درنظر گرفته ایم.

عضو هیأت رئیسه مجلس در ادامه افزود: همچنین به بخش تولید و کشاورزی و روستائی توجه ویژه ای شده است که البته جا دارد بیشتر از این به این بخش توجه کنیم.

وی گفت: همچنین در لایحه بودجه 650 میلیون تومان نیز به بخش عمرانی روستائی تعلق گرفته است.