کمالوندی در گفتگو با مهر :

بازرسان آژانس از معدن گچین بازدید کردند

سیاست خارجی

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت : بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از معدن گچین بندر عباس آغاز شده است.

بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازدید بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی از معدن گچین بندر عباس آغاز شده است و بازرسان اکنون در حال بازرسی هستند. 

بر اساس این گزارش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی روز گذشته وارد تهران شدند . بازرسان امروز بازدیدهای مدیریت شده از معدن گچین را انجام می دهند و بعد از ظهر امروز تهران را ترک خواهند کرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان روز گذشته نیز در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر ورود بازرسان آژانس به ایران برای بازدید از معدن گچین بندرعباس ، گفت: بازرسان سه نفر هستند که وارد تهران شده اند و بعد از ظهرسه شنبه  نیز مذاکراتی با پادمان سازمان انرژی اتمی خواهند داشت .

کمالوندی با تأکید بر این امر که بازرسی بازرسان آژانس از معدن گچین مدیریت شده خواهد بود ، تصریح کرد: بر اساس مذاکرات بعد از ظهر امروز توافقی برای نحوه بازرسی صورت می گیرد و یک سری دسترسی های مدیریت شده در اختیار بازرسان قرار می گیرد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشورمان با اشاره به اینکه بازرسی ها در چارچوب بیانیه 20 آبان تهران صورت می گیرد ، اظهار داشت : نتیجه این بازرسی ها در انتهای گام اول که بر اساس توافق صورت گرفته 3 ماه زمان دارد و زمان آن 20 بهمن به پایان می رسد اعلام خواهد شد.

بر اساس این گزارش توافق 6 ماده ای رئیس سازمان انرژی اتمی و دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که 20 آبان ماه در تهران به امضا رسید شامل امکان بازرسی آژانس از معدن گچین بندر عباس و تأسیسات اراک و همچنین 4 بند دیگر برای دریافت اطلاعات از سوی آژانس بود.

دور آتی مذاکرات ایران و آژانس 19 بهمن ماه خواهد بود.