جلیلی در موافقت با کلیات بودجه93؛

مشکل بودجه شهرستان‌ها در کمیسیون تلفیق رفع شد/ درآمدهای بودجه 93 قابل تحقق است

مجلس

عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در موافقت با کلیات لایحه بودجه 93 گفت: دغدغه نمایندگان در خصوص کاهش بودجه شهرستان هایشان در گزارش کمیسیون تلفیق رفع شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در ادامه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی برای بررسی کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی اسماعیل جلیلی در موافقت با کلیات لایحه بودجه سال 93 گفت: رویکرد قانون‌مدارانه دولت در ارائه لایحه بودجه، شفافیت درآمدها و هزینه ها نسبت به سال های گذشته از امتیازات ویژه ای است که به ما کمک می کند تا کلیات لایحه بودجه را با توجه به وابستگی بودجه به قوانین بالادستی به تصویب برسانیم.

نماینده مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی با تشریح دو نگاه بدبینانه و خوشبینانه به لایحه بودجه گفت: نگاه بدبینانه، تحقق درآمدهای دولت را امکان‌ناپذیر می داند و معتقد است درآمدهای صادراتی، مالیاتی بودجه تحقق نیافته و لایحه بودجه 93 توان کاهش تورم را ندارد.

عضو کمیسیون تلفیق ادامه داد: اما نگاه دوم نگاهی است که کسب درآمدهای لایحه بودجه 93 را امکان پذیر می داند.

وی با تشریح چالش های دولت برای تحقق لایحه بودجه 93 گفت: مطالباتی که از دولت های قبل انباشته شده منابع محدود، شرایط بین المللی، وضعیت رشد تورم، کاهش رشد اقتصادی، شرایط نقدینگی، مشکلات تولید و مشکلات تامین منابع حوزه های اقتصادی  چالش هایی است که دولت در تحقق بودجه 93 و تدوین لایحه بودجه 93 داشته است.

جلیلی با اشاره به اعتراض برخی نمایندگان در مخالفت با لایحه بودجه به دلیل عدم توجه به بودجه برخی استان ها گفت: این مشکل با رویکرد کمیسیون تلفیق حل شد در این کمیسیون تلاش شد تا حفظ سرجمع درآمدهای استانی، بودجه به صورتی باشد که فشار ناشی از تعدیل بودجه در برخی استان ها حل شود.