حساب یک مرجع تقلید در بانک دولتی خالی شد!/ چک جعلی دردسرساز شد

مرجع تقلید چک

ماجرا از آنجا آغاز شد که فردی با چک جعلی این مرجع تقلید، به شعبه یکی از بانک‌های بزرگ کشور مراجعه کرد و توانست با این چک، بخشی از حساب این مرجع تقلید را خالی کند. براساس ضوابط موجود، اشتباه چون از ناحیه بانک بوده، باید بانک پول را به این مرجع تقلید برمی‌گرداند و بعد به دنبال این آقای دست چک دار جعلی می‌رفت. باخبر شدیم پس از این که این اتفاق افتاد، این مرجع تقلید حسابی در بانکی دیگر باز کرده و منابع خود را به آن بانک منتقل کرده است.

به گزارش آفتاب به نقل از اقتصادایران آنلاین،بخشی از حساب یکی از مراجع تقلید در یکی از بانک‌های بزرگ دولتی کشور خالی شد.

ماجرا از آنجا آغاز شد که فردی با چک جعلی این مرجع تقلید، به شعبه یکی از بانک‌های بزرگ کشور مراجعه کرد و توانست با این چک، بخشی از حساب این مرجع تقلید را خالی کند.

براساس ضوابط موجود، اشتباه چون از ناحیه بانک بوده، باید بانک پول را به این مرجع تقلید برمی‌گرداند و بعد به دنبال این آقای دست چک دار جعلی می‌رفت.

باخبر شدیم پس از این که این اتفاق افتاد، این مرجع تقلید حسابی در بانکی دیگر باز کرده و منابع خود را به آن بانک منتقل کرده است.
کد N88415