ندیمی در موافقت با کلیات بودجه 93؛

شفافیت؛ ویژگی بودجه93/ منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی مبتنی بر واقعیت تنظیم شده است

مجلس

عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق شفافیت لایحه بودجه 93 را یکی از مهمترین ویژگی های این لایحه عنوان کرد وگفت: منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی با نگاه مثبت و مبتنی بر واقعیت تنظیم شده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، ایرج ندیمی عضو هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق به عنوان موافق کلیات لایحه بودجه 1393 کل کشور در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس اظهار داشت: عمده مباحث لایحه بودجه از استحکام بالایی برخوردار است یا با دو سوم آراء رأی آورده و یا اینکه تنفیذ شده، یعنی در بودجه 92 آمده است.

نماینده مردم لاهیجان گفت: همه اعضای کمیسیون تلفیق در طول این مدت پیگیر انجام وظیفه خود بوده اند.

وی با بیان اینکه ما چه انتظاری از بودجه سالیانه و سنواتی که سند مالی دولت است داریم گفت: آیا انتظار داریم همه مباحث و مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را حل کنیم؟ اگر چنین انتظاری است مخالفت با آن با لایحه درست است، اما اگر قرار است بودجه از جهت پاسخگویی، اسناد فرا دستی مانند برنامه و سیاست را داشته باشد ما در این راستا خودمان را محدود کردیم.

ندیمی گفت: برخی از مخالفت ها با لایحه بودجه در حوزه انتظاراتی است که قابل برآورد در بودجه یک ساله نیست. ما با تحریم و چندین هزار پروژه عمرانی و ازسویی با کاهش درآمدی دولت رو به رو هستیم به همین خاطر دولت اصرار دارد که تورم را مدیریت کند. البته در این موضوع که باید به رکود توجه شود یا تورم، اختلاف بود و برخی می گفتند باید برای رکود هم چاره اندیشید تا سرمایه گذاری رونق پیدا کند.

نماینده مردم لاهیجان با توجه به ارقام لایحه بودجه 93کل کشور گفت: بودجه کل کشور در خصوص بودجه شرکت ها و هم بخش عمومی در حالتی بود که درآمدها افزایش نیابد اما ما افزایش درآمد را داشتیم به این خاطر که به دولت جدید اعتماد داریم.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس در بررسی لایحه بودجه هماهنگی های لازم را داشته اند گفت: تمام سعی ما این بود که بودجه را به صورت واقعی تنظیم کنیم و یکی از ویژگی های مهم لایحه بودجه 93 شفافیت آن است.

وی گفت: ما حساب های خاصی را که نمی دانیم چه می شود و گردش خزانه نداشت را سعی کردیم شفاف کنیم و برای همه آنها گردش خزانه تعریف کردیم که بسیار مهم است.

ندیمی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق سعی کرد شفافیت بودجه را حداکثر کند گفت: منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی با نگاه مثبت و مبتنی بر واقعیت تنظیم شده است.

وی با اشاره به بودجه شرکت های خصوصی گفت: ما سعی نکردیم شرکت ها را بزرگ کنیم بلکه تلاش کردیم درآمدها و منابع آنها را شفاف کنیم و طبق اصل 44 قانون اساسی شرکت های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کنیم.