مصباحی مقدم در پاسخ به تذکرات نمایندگان؛

اولین‌بار است که ارقام در صفحه اول گزارش بودجه ارائه می‌شود

مجلس

دولت محترم به موقع لایحه را ارائه داد و ما هم به موقع مصوبه کمیسیون تلفیق را ارائه کردیم/ما هر سال زمانی که لایحه بود‌جه به صحن می‌امد، زمانی که اقای عبداللهی کمیسیون را اداره می‌کرد آ‌نچه ارائه می‌شد فاقد اعداد و ار قام صفحه اول بود و ما بعداً متوجه شدیم که این به یک کار فنی نیاز دارد.

رییس کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با تاکید برای اینکه برای اولین بار است که اعداد و ارقام در صفحه اول ارائه می‌شود، افزود: علاوه بر این‌ها کار کمیسیون تلفیق هنوز تمام نشده است و کار کمیسیون تلفیق زمانی به اتمام می‌رسد که شورای نگهبان تایید کند و از این جهت ما مطابق آئین نامه عمل می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، غلامرضا مصباحی‌مقدم در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی درتذکری در خصوص ماده ۷۹ آیئن نامه داخلی اظهار داشت: بعضی از دوستان عضو کمیسیون تلفیق تذکراتی را ارائه دادند که یک مقداری هم به بنده به عنوان رئیس کمیسیون تلفیق مربوط می‌شود.

رئیس کمیسیون تلفیق در ادامه افزود: دولت محترم به موقع لایحه را ارائه داد و ما هم به موقع مصوبه کمیسیون تلفیق را ارائه کردیم.

وی همچنین گفت: آنچه که در تذکرات مطرح شد این بوده که نسبت به در‌آمد‌ها و هزینه‌ها رای گیری نشده است که در جواب این تذکر باید بگویم این رای‌گیری صورت گرفته است. علاوه بر این ما هر سال زمانی که لایحه بود‌جه به صحن می‌امد، زمانی که اقای عبداللهی کمیسیون را اداره می‌کرد آ‌نچه ارائه می‌شد فاقد اعداد و ار قام صفحه اول بود و ما بعداً متوجه شدیم که این به یک کار فنی نیاز دارد، که توسط آقای کردبچه انجام می‌گیرد.

مصباحی مقدم با تاکید برای اینکه برای اولین بار است که اعداد و ارقام در صفحه اول ارائه می‌شود، افزود: علاوه بر این‌ها کار کمیسیون تلفیق هنوز تمام نشده است و کار کمیسیون تلفیق زمانی به اتمام می‌رسد که شورای نگهبان تایید کند و از این جهت ما مطابق آئین نامه عمل می‌کنیم.

کد N88269