افخمی در مخالفت با کلیات بودجه 93؛

دولت تکلیف بدهی پیمانکاران را مشخص نکرده است

مجلس

نماینده مردم ملکان گفت: پیمانکاران در کشور در حال ورشکستگی هستند، دولت بدهکار پیمانکاران است اما تکلیف این بدهی ها در بودجه 93 مشخص نیست.

به گزارش خبرنگار پارلمالنی مهر در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات لایحه بودجه 93 شهروز افخمی نماینده مردم ملکان به عنوان مخالف کلیات بودجه گفت: در اصل 48 قانون اساسی آمده که در بهره برداری از منایع طبیعی در سطح استان ها باید تبعیض در کار نباشد و هر منطقه به فراخور نیاز سرمایه و امکانات لازم را در اختیار داشته باشد.

وی افزود: در ماده 180قانون برنامه پنجم توسعه نیز آمده در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به اهداف چشم انداز توسعه و نیز توزیع عادلانه، رفع تبعیض و ارتقای سطح معیشتی مناطق کمتر توسعه یافته دولت مکلف است در توزیع یارانه به نوعی عمل کند که شاخص برخورداری شهرستانهای در سطح پائین امکانات در بخش های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در پایان برنامه پنج سال حداقل ده درصد به سطح یاد شده افزایش یابد.

این نماینده مجلس ادامه داد: تعداد زیادی از نمایندگان از تبعیض جریان شبه رانتی در بودجه، عدم رعایت شاخص ها و عدم توجه دولت به مناطق کمتر توسعه یافته و به تبع آن عدم توجه به این مناطق در کمیسیون ها اعتراض کرده و در این زمینه مصادقی را عنوان کردند.

افخمی گفت: قرار است در برنامه پنجم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته سالانه رشد داشته باشند.

وی افزود: در سفر دولت قبلی به شهرستان ملکان کتابخانه ای در این شهرستان منظور شد اما امروز فقط اسم آن را داریم.

این نماینده مجلس درباره مهار آبهای سطحی ادامه داد: در برنامه اول و دوم توسعه بنا بود مهار آب های سطحی ادامه داشته باشد اما شهرستان ملکان تنها شهرستانی است که دو رودخانه پر آب دارد اما حتی یک متر مکعب آب سطحی از آن مهار نشده است

وی خطاب به نمایندگان با بیان اینکه امانت مجلس به عهده شما است، خاطرنشان کرد: دوستان ما ایراد می گیرند که امکاناتی که برای یک استان قائل شدند متناسب با اعتباراتی که برای یک شهرستان کوچک قائل شدند نیست .

وی گفت: موضوع عدالت در لایحه بودجه رعایت نشده است، مسأله اشتغال بخصوص اشتغال جوانان توجه چندانی نشده و درآمدهای مالیاتی با ده هزار میلیارد، درآمدهای عمومی حداقل 18هزار میلیارد دلار و درآمدهای نفتی 20هزار میلیارد دلار به نظر متناسب با واقعیت نیست.

نماینده مردم ملکان به عدم توجه به پرداخت بدهی ها اشاره کرد و افزود: پیمانکاران کشور در حال ورشکستگی هستند، این ها سرمایه های انسانی نادری هستند که رشد آنها تدریجی بوده است.

افخمی گفت: دولت بدهکار پیمانکاران است اما تکلیف این بدهی ها مشخص نیست؛ اکثر پیمانکاران در نظام جمهوری اسلای ایران متضرر خواهند بود و قطعا دولت با عدالت نمی تواند به مطالبات آنها پاسخ دهد در حالی که جا داشت هم دولت و هم مجلس به این مطالبات نگاه شفاف داشته باشد.

افخمی در پایان خاطرنشان کرد: توجه به آب شرب روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته و نیز طرح های عادی نیمه تمام امری ضروری است.