«صادق ملکی» تحلیلگر ارشد مسایل خاورمیانه در گفت و گو با ایرنا مطرح کرد:

روابط اقتصادی ایران و ترکیه باید متوازن شود

کد N87886