اسامی سخنرانان موافق و مخالف با کلیات لایحه بودجه 93

مجلس

عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس اسامی سخنرانان موافق و مخالف با کلیات لایحه بوجه 93 را قرائت کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد دهقان عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس که به بررسی کلیات لایحه بودجه 93 اختصاص دارد اسامی مخالفان و موافقان با کلیات بودجه را که امروز فرصت اظهار نظر در صحن علنی را دارند، قرائت کرد.

برا ین اساس سخنرانان موافق باکلیات لایحه بودجه 93 عبارتند از: حسن سبحانی نیا، اسماعیل جلیلی، حسینعلی حاجی دلیگانی، هادی شوشتری، محمدباقر شریعتی، ضرغام صادقی، رمضان شجاعی کیاسری، منصور آرامی  و سلیمان عباسی.

همچنین نمایندگان مخالف کلیات لایحه بودجه عبارتند از: شهروز افخمی، محمد علیپور، جواد کریم کریمی قدوسی، مصطفی افضلی فرد، محمد آشوری، نوذر شفیعی، علی نعمت چاردولی .

به گزارش مهر، پس از صحبت مخالفان و موافقان، کلیات لایحه بودجه 93 به رای مجلس گذاشته می شود.