مسوول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا :

ایران بایستی در ژنو 2 شرکت می کرد

اسپانیا,ایران

مادرید- ایرنا - ˈخاویر سولاناˈ مسوول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: معتقدم که ایران می بایستی در اجلاس ژنو 2 شرکت می کرد هرچند که بدون حضور نیز، در این اجلاس شرکت داشت .

به گزارش ایرنا ، سولانا روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه تلویزون ملی اسپانیا ادامه داد : من دوست داشتم که ایران به طور آشکارتری در ژنو 2 شرکت می کرد .شاید در روز نخست نه ، اما در روز های بعدی می بایستی حضور می داشت زیرا ایران یک بازیگر مهم منطقه است .

وی افزود: در نزدیک به سه دهه فعالیت سیاسی ، ریاست سازمان های بزرگ بین المللی نظیر اتحادیه اروپا یا سازمان آتلانتیک شمالی ˈناتوˈ را بر عهده داشتم و شاید به دلیل این تجربیات، امیدواری محتاطانه ای در این مورد که این اجلاس به نوعی توافق برسد، دارم .

مسوول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا تصریح کرد :من انتظار دارم که توافقی به دست آید اما من بر اساس آرزو فکر می کنم.

سولانا در مورد مساله سوریه خاطرنشان کرد که راه حل تنش ها در این کشور تنها یک خروجی دارد و خروجی مذکور این است که باید یک فرمول دیپلماتیکی پیدا کرد زیرا راه دیگری وجود ندارد .

وی افزود :جامعه بین المللی باعث شد که ما وقت زیادی را از دست بدهیم اما این امر به این خاطر بود که در شورای امنیت سازمان ملل یک اتفاق نظر وجود نداشت .

سولانا با بیان اینکه روند صلح در سوریه می تواند طولانی شود، ادامه داد :شکاف بین گروه ها بسیارعمیق است. آخرین مرحله مذاکرات، باید آتش بس کامل باشد و از آن پس باید بشود به یک دولت وحدت ملی که فراخوان پروسه انتخاباتی شود دست یافت اما پیدا کردن یک مکان که در آن بشود در مورد این مراحل به بحث و مذاکره نشست ، نیاز به زمان بیشتری دارد .

مسوول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا خاطرنشان کرد :مهمترین امر این است که به یک آتش بس برسیم ، که پناهندگانی که در کشورهای دیگر به سر می برند یا در حال بی ثبات کردن کشورهای دیگر هستند بتوانند به سوریه باز گردند .

سولانا با اشاره به توافقات ژنو در ارتباط با موضوع هسته ای ایران گفت : یکی از موفقیت های بزرگ جامعه بین المللی در یک سال گذشته ، توافق اخیر هسته ای با ایران بود .اگر این مساله حل شود ، یکی از بزرگترین مشکلات امنیتی جهان ، حل خواهد شد. باید به هر نحوه ممکن تلاش کرد، زیرا آلترناتیو آن بسیار بد است .

وی خاطرنشان کرد: رسیدن ˈحسن روحانیˈ به قدرت، یک هوای تازه ای بود که امیدواری های دست یابی به یک توافق را زنده کرد و جامعه جهانی از اقدامات آشتی کننده او به طور خوبی استفاده نمود .

سولانا تصریح کرد :هرچند که توافق به دست رسیده، موقت است اما اقدامی تاریخی می باشد. روحانی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود ، سه یا چهار وعده داد که به آنها عمل کرد.

مسوول سابق سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: رئیس جمهوری ایران فراتر از همه مرز ها رفته و به این دلیل اکنون یک توافق وجود دارد .این پایان کار نیست اما برای نخستین بار ، فعالیت های هسته ای ایران در سطحی که توافق شده بود ، متوقف شدند .

اروپام **1234**1552
کد N87775