مجوز شورای امنیت برای ماموریت اتحادیه اروپا در آفریقای مرکزی

آفریقای مرکزی,مجامع‌جهانی,شورای امنیت سازمان ملل,اتحادیه اروپا

همشهری آنلاین: شورای امنیت سازمان ملل ماموریت نظامی اتحادیه اروپا در جمهوری آفریقای مرکزی را تصویب کرد.

جهان > مجامع‌جهانی- همشهری آنلاین:
شورای امنیت سازمان ملل ماموریت نظامی اتحادیه اروپا در جمهوری آفریقای مرکزی را تصویب کرد.

شبکه خبری زد د اف آلمان گزارش داد، در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل عاملان خشونت در این کشور را تهدید به تحریم کرد.

اتحادیه اروپا قصد دارد تا 600 سرباز را به آفریقای مرکزی اعزام کند تا در آنجا به سربازان مستقر فرانسوی و آفریقایی در رهایی این کشور از ناآرامی کمک کنند.

شورشیان سلکا سال 2013 فرانسوا بوزیزی، رییس جمهور را سرنگون و میشل جوتودیا را جانشین او کردند.

او سلکا را از فعالیت منع کرد، اما این شبه‌نظامیان همچنان فعال هستند.