در جلسه هم اندیشی معاون حقوقی رییس جمهوری و معاون قوانین مجلس عنوان شد:

هیاتی متشکل از دولت و مجلس برای جمع آوری و تدوین قوانین منسوخ تشکیل می شود

امین زاده

تهران - ایرنا - معاون حقوقی رییس جمهوری و معاون قوانین مجلس شورای اسلامی در جلسه هم اندیشی که عصر امروز برگزار شد توافق کردند کمیته مشترکی برای اجرایی کردن تعامل میان دو قوه مجریه و مقننه در خصوص تنقیح قوانین ایجاد شود.

به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، جلسه هم اندیشی الهام امین زاده معاون حقوقی رییس جمهوری و امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه در محل معاونت تدوین، تنقیح و انتشارات قوانین مقررات ریاست جمهوری برگزار شد.

الهام امین زاده در این جلسه، همفکری و همسویی موجود بین معاونت های حقوقی و قوانین دولت و مجلس را کم نظیر و فرصتی طلایی توصیف کرد.

وی افزود: در حال حاضر معاونت حقوقی ریاست جمهوری و معاونت قوانین مجلس درک مشترک و واحدی از اهمیت کار مهم و سرنوشت ساز ملی تنقیح قوانین دارند و باید با استفاده از این فرصت برای ادامه این کار ریل گذاری مناسبی انجام شود تا آیندگان هم بتوانند همین مسیر را ادامه دهند.

امیدوار رضایی معاون قوانین مجلس شورای اسلامی نیز بخش های حقوقی و قوانین دولت و مجلس را چراغ راه دستگاه های اجرایی و تقنینی عنوان کرد.

رضایی اظهار داشت: ممکن است معاونت حقوقی یک وزارتخانه در ارزیابی حقوقی خود ناخواسته بخشی نگری کند و اینجا اهمیت جایگاه معاونت حقوقی ریاست جمهوری آشکار می شود که با نگاهی کلان مسائل حقوقی و قانونی را رصد می کند تا بررسی های حقوقی فرابخشی انجام و ارائه شود.

وی اضافه کرد: اداره قوانین مجلس علاقه مند است و ضروری می داند که از توان و همکاری معاونت حقوقی ریاست جمهوری و به ویژه اداره تنقیح این معاونت استفاده کند.

در این جلسه ضرورت همکاری و تعامل نزدیک اداره قوانین مجلس و معاونت حقوقی ریاست جمهوری فراتر از خط کشی های اداری موجود مورد تاکید ویژه قرار گرفت و عنوان شد که بخشی از کاستی های موجود در مساله تنقیح قوانین ناشی از جدایی و دوگانگی بخش های مرتبط با تنقیح قوانین در مجلس و دولت است.

اصلاح شیوه های قانون گذاری به عنوان مقدمه تنقیح دقیق تر قوانین، حتی حین طراحی، بررسی و تصویب قوانین از دیگر موارد مطرح شده در جلسه بود که امیدوار رضایی درباره این مساله به طراحی شیوه نامه تدوین طرح های قانونی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی اشاره و پیشنهاد کرد: این اقدام به همه نهادهای دارای اختیار قانونگذاری در سطوح ملی و خرد تعمیم داده شود.

در این جلسه همچنین گزارش مشروحی از سامانه ملی قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به آدرس www.dotic.ir ارائه شد که ضمن جمع آوری همه قوانین تصویب شده از سال 1285 هجری شمسی، اقدام به ایجاد ارتباط بین همه قوانین تصویب و اصلاح شده درباره موضوعات واحد و ارائه یکجای آنها به اضافه موارد نّسخ شده این قوانین کرده است.

سیام**9012**1449
کد N87609