نتایج یک نظرسنجی:

اکثریت آمریکایی ها موافق توافق هسته ای ژنو هستند

ایران در جهان

نتایج نظرسنجی یک رسانه آمریکایی نشان می دهد با وجود اینکه اکثریت مردم آمریکا معتقدند توافق هسته ای ژنو نخواهد توانست توان هسته ای ایران را محدود کند اما از آن حمایت می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر ، نتتایج نظر سنجی جدید Associated Press-GfK نشان می دهد که 60 درصد مردم آمریکا از توافق هسته ای موقت 6 ماهه ژنو بین ایران و گروه 1+5 حمایت می کنند.

همچنین نتایج به دست آمده از این نظر سنجی که ظرف 5 روز از تاریخ 17 تا 21 ژانویه صورت گرفته است نشان می دهد با اینحال تنها 47 درصد مردم آمریکا معتقد هستند که توافق مذکور خواهد توانست برنامه هسته ای ایران را متوقف کند.

در این نظر سنجی که بطور آنلاین انجام شده است 1060 بزرگسال شرکت داشته اند.

نتایج این نظر سنجی در حالی منتشر می شود که گروهی از سناتورهای تندروی آمریکایی موافق توافق هسته ای نیستند و در تلاش هستند تا تحریم های بیشتری را بر خلاف توافق مذکور علیه ایران به تصویب برسانند.