بازتاب انصراف رئیس جمهور از دریافت یارانه +تصاویر

کد N87113