یانکوویچ دست به کار شد

ایرنا نوشت:

وزیردادگستری اوکراین از توافق میان رییس جمهوری این کشور و سران احزاب مخالف دولت برای مشارکت در انجام تغییرات اساسی در ساختار حکومت خبر داد.
به گزارش ایرنا به نقل از ایتارتاس، خانم یلنا لوکاش روز سه شنبه درباره نتایج دور چهارم مذاکرات ویکتور یانوکوویچ رییس جمهوری اوکراین و سران احزاب مخالف دولت گفت: دو طرف در این دیدار توافق کردند که قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده است، کامل و مناسب نیستند و نیاز به بازنگری دارند.

وی افزود: علاوه بر آن رییس جمهور و سران احزاب مخالف دولت با تغییر بخشی از قانون اساسی اوکراین به توافق رسیدند.

به گفته وزیر دادگستری اوکراین، دو طرف موافقت کردند در اصلاحات حکومتی با یکدیگر همکاری کرده و در مساله همگرایی اروپایی هم مشارکت نزدیکی داشته باشند.

ساختار حکومتی اوکراین در سال 2004 به دنبال اصلاحات سیاسی از سیستم ریاست جمهوری- پارلمانی به پارلمانی -ریاست جمهوری تبدیل شد که بر اساس آن مجلس اوکراین اختیارات بیشتری به دست آورده و می توانست رییس جمهور و نخست وزیر را عزل کند.

اما دادگاه قانون اساسی اوکراین در ماه اکتبر سال 2010 به تغییر ساختار حکومتی این کشور به شیوه پیش از سال 2004 رای داد که بر اثر آن اختیارات پارلمان اوکراین(رادا) محدود و بر قدرت و اختیارات رییس جمهور افزوده شد.

52261

کد N86814