گام های ملموس تونس و یمن بسوی دموکراسی از نگاه شورای آتلانتیک

یمن,تونس

تهران - ایرنا - اندیشکده آمریکایی ˈشورای آتلانتیکˈ در گزارشی رویدادهای سیاسی اخیر تونس و یمن را گام هایی ملموس به سوی دموکراسی دانست اما تاکید کرد که رهبران این کشورها نباید چالش های پیش رو را نادیده بگیرند.

به گزارش ایرنا ، در گزارش شورای آتلانتیک نوشته ˈاستفانی هوشیرˈ دستیار مدیر مرکز رفیق حریری ، و ˈلارا تالوردیانˈ دستیار مدیر بخش تحقیقات این اندیشکده آمده است: در حالی که توجه زیادی معطوف خشونت ها و سرکوب فزاینده در مصر شده است ، رویدادهای مهم اوایل این هفته در تونس و یمن باید جشن گرفته شوند زیرا گام هایی ملموس در مسیر گذار مسالمت آمیز به دموکراسی هستند.

پس از چندین ماه کشاکش سیاسی و افزایش تنش ها از جمله ترور دو تن از رهبران مخالفان ، تونسی ها یک قانون اساسی جدید برای کشور تصویب کردند.

سه سال پس از تظاهرات مردمی و برکناری زین العابدین بن علی از قدرت ، این گامی است که مدت ها دور از دسترس می نمود.

چند ماه پیش ، زمانی که توده هایی از تونسی ها در اعتراض به دولت تحت رهبری ˈالنهضهˈ به خیابان ها آمدند - اقدامی که شبیه تظاهرات در مصر و برکناری محمد مرسی توسط ارتش مصر بود - به نظر می رسد که گذار تونس به دموکراسی در حال از خط خارج شدن است.

اما دینامیک های موجود در مصر - ارتش قدرتمند و دارای انگیزه های سیاسی - در تونس موجود نیست، که در نتیجه طرف های مختلف برای تامین خواسته های خود ناچار هستند که به پشت میز مذاکره بیایند.

در قانون اساسی تونس ، بلوک های سیاسی تونس به سازش های مهمی در ارتباط با مسائل دینی و اجرایی رسیدند بطوری که النهضه از درخواست خود برای ذکر شریعت به عنوان یک منبع قانونگذاری دست برداشت و همچنین قانون اساسی، قدرت را بین رئیس جمهوری و نخست وزیر تقسیم می کند. هر چند این سند نهایی بدون نقص نیست اما ناظران امور از آن به عنوان پیشرفته ترین قانون اساسی در منطقه تجلیل کرده اند! در این قانون اساسی همچنین برای حقوق برابر زنان تضمین هایی داده شده است.

در یمن ، ˈگفت و گوی ملیˈ با موفقیت روز شنبه با یک گزارش نهایی به پایان رسید که مفاد این گزارش با بیش از یک هزار و 400 بند اصول کلی قانون اساسی جدید را تشکیل می دهد.

این گفت و گوی ملی آسان نبود اما در نهایت نتایج خوبی به همراه داشت. یکی از نتایج مهم این گفت و گو توافقنامه ای در این زمینه بود که یمن به سوی یک سیستم فدرال حرکت خواهد کرد هر چند تعداد نهایی مناطق این کشور و سازکار نقش بیشتر جنوبی ها در دولت هنوز مشخص نشده است.

هر چند باید از این پیشرفت های یمن و تونس تجلیل کرد اما رهبران این کشورها نباید چالش های پیش رو را نادیده بگیرند.

هنوز معلوم نیست که سلفی های فوق محافظه کار این کشور چگونه در صحنه سیاسی حاضر خواهند شد. برای خیر همگانی، تونسی ها باید تضمین کنند که فرایند سیاسی در این کشور فراگیر و شفاف باشد و هیچ گروهی در حاشیه قرار نگیرد.

در یمن نیز به همین ترتیب ، فراگیری و شفافیت فرایند سیاسی بسیار مهم است.

دولت انتقالی کنونی نتوانسته اقدامات اعتمادساز لازم را انجام دهد و از گلایه های جنوبی ها بکاهد و بدون تلاش کافی در این زمینه ، رهبران یمن نخواهند توانست یک آینده باثبات و دموکراتیک برای این کشور بسازند. جامعه بین المللی نقش مهمی می تواند در یمن ایفا کند و از یک سو دولت را به اجرای قول های خود به جنوبی ها تشویق کند، و از سوی دیگر بر طرف هایی که ممکن است فرایند سیاسی را خراب کنند فشار آورد.

اروپام**1078**1575http://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/despite-turbulence-hopeful-progress-in-tunisia-and-yemen
کد N86718