جانشین فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا به عربستان رفت

واحد مرکزی خبر نوشت:

جانشین فرمانده کل نیروهای مرکزی آمریکا، با معاون وزیر دفاع عربستان دیدار کرد.
به نوشته روزنامه عکاظ چاپ عربستان، مارک فوکس، جانشین فرمانده کل نیروهای مرکزی آمریکا، در دیدار با سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز، معاون وزیر دفاع عربستان، موضوعات مورد توجه دو کشور و راه های موفقیت آنها را بررسی کردند.
توماس هاروود، رئیس گروه آموزش نظامی آمریکا در عربستان نیز در این دیدار حضور داشت.

52261

کد N86630