پیرموذن در نطق میان دستور:

روحانی پشت پرده‌ سوء استفاده کنندگان از بحث تحریم را معرفی کند

مجلس

پایین آوردن نرخ‌های موجود در اقتصاد ایران که به طور متوسط نزدیک به ۴ برابر میانگین جهانی است و کم رنگ کردن اقتصاد دولتی، به جد مورد انتظار مردم است.

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس شورای اسلامی گفت: ‌ برای اینکه جایگاه شاکی و متشاکی در کشور تغییر نیابد مردم انتظار دارند رئیس جمهور، پشت پرده‌های سوء استفاده کنندگان از بحث تحریم را به ملت و قوه قضائیه معرفی کند.

به گزارش خبرنگار  ایلنا، کمال‌الدین پیرموذن  در صحن علنی مجلس در نطق میان دستور گفت:  در بهمن ماه ۱۳۵۷، شب تلخ عبوس استبداد در ایران به سرآمد و با بیداری مردم مسلمان ایران، تحت رهبری حسینی گونه امام خمینی، صبح صادق پیروزی طلوع کرد. استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی، حقوق از دست رفته‌ای بود که به برکت مبارزه حسینی برانگیز ملت، با رهبری مدبرانه امام راحل در پهندشت ایران زمین، استقرار یافت و از آن روز مردم ایران، عهد بستند تحت زعامت امام و رهبر خویشتن، پاسدار حقوق مشروع خویش باشند و با وجود همه بی‌مهری‌ها و سوء مدیریت‌ها، تنگنان‌ها و دشواری‌ها، توطئه‌ها و تهدیدات، بر این عهد پای بند مانده‌اند.

وی ادامه داد: مردم رشید ایران انتظار دارند، منتخبان آنان در دولت و مجلس، موقعیت محیطی، اقتصادی، کاری، سیاسی و اجتماعی بهتری، برای آنان فراهم کنند.با پرهیز از تندرویهای تخریبی، از بار شدن هزینه‌های نامناسب بر دوش مردم جلوگیری به عمل آورند. در اختیارات مجلس، دولت و شورایعالی امنیت کشور دخل و تصرف صورت نپذیرد.

وی با اشاره به حضور ایران در اجلاس داووس گفت: حضور مقتدر ایران در مجمع جهانی اقتصاد داووس و اجرایی شدن موافقت نامه ژنو، که گره کور تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران شل و فرصت عظیم جذب سرمایه گذاری‌ها و بها دادن به اقتصاد مولد و اشتغالزا را به ارمغان آورده است قدر بدانیم و با انسجام داخلی به سرانجام رسانیم.

وی ادامه داد: برای اینکه جایگاه شاکی و متشاکی در کشور تغییر نیابد مردم انتظار دارند رئیس جمهور، پشت پرده‌های سوء استفاده کنندگان از بحث تحریم را به ملت و قوه قضائیه معرفی نمایند. انتظار دارند دولت یازدهم به مانند دولت سابق که با تصمیمات سلیقه‌ای خود، طرح آمایش سرزمینی را نادیده گرفت، رفتار نكند و مجلس نیز انسجام بودجه تقدیمی دولت را حفظ کند تا هم جلوی پرواز تورم گرفته شود هم با رشد اقتصادی برای لشکر عظیم بیکاران، فرصت‌های شغلی فراهم آید و هم اینکه شاخص فلاکت که در سالهای اخیر در ایران نزدیک به دو برابر افزایش پیدا کرده کاهش فاحش پیدا کند.

پیر مودن ادامه داد: مردم  انتظار دارند توسعه پایدار کشور عموم استان‌ها مورد حساسیت و اهمیت فوق العاده قرار گیرد و دولت و مجلس به منظور به فعالیت در آوردن پتانسیل‌های بالقوه عموم مناطق کشور اهتمام مجدانه به عمل آورند.

وی تصریح كرد: پایین آوردن نرخ‌های موجود در اقتصاد ایران که به طور متوسط نزدیک به ۴ برابر میانگین جهانی است و کم رنگ کردن اقتصاد دولتی، به جد مورد انتظار مردم است.

 

کد N86347