ویتالی نامکین در پاسخ به مهر:

عوامل بروز تنش در روابط آمریکا و روسیه/ مسکو "اسنودن" را تحویل نمی دهد