واکنش منفی نخست وزیر اسبق مالزی به تشکیل پلیس اسلامی

ماهاتیرمحمد: مذهب را ˈپلیسی – حکومتیˈ نکنید

مذهب

کوالالامپور – ایرنا – ˈماهاتیر محمدˈ نخست وزیر اسبق مالزی در مخالفت با پیشنهاد تشکیل پلیس اسلامی در مالزی، گفت که در اسلام اجبار وجود ندارد و مذهب را نباید ˈپلیسی حکومتیˈ کرد.

به گزارش ایرنا، نخست وزیر اسبق مالزی روز سه شنبه در مقاله ای در تارنمای شخصی خود، نوشت: تشکیل پلیس اسلامی مشکلات مربوط به مسلمانان را حل نمی کند و این اقدام نیازمند مطالعه دقیق است.

ماهاتیر محمد نوشت: من نماز می خوانم، روزه می گیرم، صدقه می دهم، اشهد می خوانم، اعمال حج انجام می ددهم و وظایف مذهبی خود را به جا می آوریم نه به خاطر اینکه از بازداشت شدن هراسی داشته باشم بلکه به خاطر اعتقاد شخصی و ایمان این کار را انجام می دهم.

نخست وزیر اسبق مالزی تفاوت قوانین اسلامی در ایالت های مختلف این کشور را یکی از نگرانی های اصلی خود در مورد تشکیل پلیس اسلامی عنوان کرد.

ایالت های سیزده گانه مالزی هر کدام می توانند در زمینه قوانین اسلامی با دیگری متفاوت باشند.

در مقاله ماهاتیر محمد آمده است: تعریف جزیی از قوانین اسلامی امکان برچسب خوردن به یک فرد مسلمان را به دلیل برخی اعتقادات افزایش می دهد اما ممکن است این فرد از این برچسب خوردن هراسی نداشته باشد.

معمار مالزی نوین یادآورشد: این احتمال وجود دارد که همه افسران پلیس نیز به اندازه کافی در مورد مطالعات مذهبی آگاهی نداشته باشند. حتی بین علما دیدگاه های متفاوتی وجود دارد.

وی نوشت: در برخی از ایالت های مالزی ممکن است حجاب اجباری و یا شلوارها خیلی تنگ باشند، اما سئوال این است چگونه می خواهید خیلی تنگ بودن شلوار را اندازه بگیرید. ممکن است تفکیک جنسیتی عمومی انجام شود. آیا از یک زوج ازداج کرده می توان درخواست کرد جداگانه به خرید برود؟

وی خاطر نشان کرد که تشکیل پلیس اسلامی ممکن است نقش بازدارنده ای در جذب گردشگر که کمک مهمی به اقتصاد کشور می کند، داشته باشد.

ماهاتیر در ادامه نوشت: ما میزبان شمار زیادی از گردشگران خارجی هستیم که به روش مختلف لباس می پوشند. این احتمال وجود دارد که پلیس آنها را متوقف کند و از عقاید مذهبی آنها سئوال کند. اگر آنها مسلمان هستند، ساختمان پلیس مذهبی آنها را بازداشت می کند در حالی که گردشگران خارجی ممکن است از مورد سئوال قرار گرفتن ابراز ناخرسندی کنند.

ماهاتیر در مقاله خود آورده است: تشکیل پلیس اسلامی همچنین ممکن است غیرمسلمانان را نیز مجبور به پیروی از برخی قوانین کنند که این امر می تواند باعث تنش های مذهبی در کشور شود.

نخست وزیر اسبق مالزی در مقاله خود آموزش اخلاق توسط والدین و مدارس را بهترین ابزار برای مقابله با تاثیرات منفی جامعه بر افراد دانست.

احمد زاهد حمیدی وزیر کشور مالزی دی ماه گذشته اعلام کرد که این کشور پلیس ویژه به منظور متوقف کردن آموزه های تحریف شده اسلامی تشکیل می دهد. اوایل هفته جاری نیز ˈعثمان مصطفیˈ رییس مرکز توسعه اسلامی مالزی اعلام کرد که این پلیس علیه همه جرایم جنایی در شریعت قدرت اجرایی دارد.

تشکیل چنین نیرویی در مالزی موضوع بحث کارشناسان مختلف به ویژه حقوقدانان شده است و لزوم تشکیل چنین پلیسی و همچنین اختیارات آن را مورد سئوال قرار داده اند.

آساق**د.م**1611
کد N86227