در نظرسنجی یک رسانه عرب؛

بشار اسد چهره سال 2013 شد

بشار اسد

رئیس جمهوری سوریه در نظرسنجی یک رسانه عرب به عنوان چهره سال 2013 انتخاب شد.


به گزارش خبرگزاری مهر، در نظرسنجی انجام شده از سوی شبکه خبری المیادین، بشار اسد از سوی بینندگان عرب به عنوان چهره سال 2013 انتخاب شد.

این نظرسنجی به مدت سه هفته از سوی شبکه المیادین انجام شد.

این نظرسنجی در خصوص 16 شخصیت عربی و جهانی انجام شد و بشار اسد توانست 193 هزار و 404 رای و به نسبت حدود 38 درصد آرا را که بیش از نیم میلیون نفر بودند، کسب کند و پس از وی، سلطان قابوس بن سعید سلطان عمان و نوری المالکی نخست وزیر عراق بر اساس این نظرسنجی در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.