تحقیق و تفحص از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری در مجلس تصویب شد

مجلس

نمایندگان با تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از سازمان ها در سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور را به 138 رای موافق، 39 رای مخالف و 16 رای ممتنع تصویب کردند.

علل مدیریتی کاهش میزان جنگل و از بین رفتن مراتع، میزان واگذاری ها، اهداف، عملکرد، انطباق با قوانین، تعامل با وزارتخانه های صنعتی، تولیدی، ورزشی وفق قوانین، میزان واردات چوب به لحاظ حفظ جنگل ها از آثار بین رفتن جنگل ها در تخریب (به جهت سیل)، مزارع و از بین رفتن خاک غنی و افزایش رانش ها، نحوه حفاظت از جنگل به لحاظ پایش انسانی، صنعتی و الکترونیکی از محورهای تحقیق و تفحص مذکور است.