در مجلس مطرح شد؛

اخطار قانون اساسی رسایی درباره توزیع سبد کالا از سوی دولت

مجلس

نماینده تهران با استناد به اصل 53 قانون اساسی مبنی بر دریافت و پرداخت دولت در حدود مصوبات قانونی، با اشاره به توزیع سبد کالا از سوی دولت، گفت: سوال اینجاست که قبلاً وقتی پول به مردم پرداخت می شد آن را گداپروری می دانستند اما چرا الان دادن یک سبد کالا به مردم گداپروری نیست و چطور بازگشت به سیاست های کوپنیزم گداپروری نیست؟

به گزارش خبرنگار پارلمانی مجلس در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی حمید رسائی نماینده مردم تهران در اخطار قانون اساسی گفت: بر اساس اصل 53 قانون اساسی کلیه دریافت ها و پرداخت ها باید در حدود مصوبات قانونی باشد.

وی افزود: دولت برای اهداء سبد کالا به برخی اقشار مصوبه ای دارد که ما از دولت به خاطر اینکه به فکر مردم هستند تشکر می کنیم و از مجلس و ریاست مجلس هم به دلیل اینکه در این زمینه کمک می کنند تشکر می کنیم.

رسائی ادامه داد: سوال اینجاست که قبلاً وقتی پول به مردم پرداخت می شد آن را گداپروری می دانستند اما چرا الان دادن یک سبد کالا به مردم گداپروری نیست و چطور بازگشت به سیاست های کوپنیزم گداپروری نیست؟

این نماینده مجلاس گفت: نکته اصلی این است که وزیر محترم صنعت و معدن که در یک برنامه تلویزیونی شرکت داشت در پاسخ به این سوال که چرا می خواهید برنج خارجی در این بسته ها بدهید پاسخ داد برنج ایرانی بسته بندی 10 کیلویی ندارد.

علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر رسائی گفت: تذکر این است که اگر هیأت رئیسه آئین نامه را رعایت نکرده، تذکر داده شود .

حمید رسائی در ادامه تذکر خود گفت: نکته دیگر این است که وزیران باید بر اساس اصل 142 قانون اساسی وزیران اموال خود را اعلام کنند اما برخی هنوز بعد از گذشت 6 ماه لیست اموال خود را اعلام نکردند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این تذکر رسائی گفت: من به شما گفتم اگر تذکر شما مربوط به جلسه است بگویید این حرف ها اظهار نظر است که در نطق می توانید بگویید اما وقت جلسه را اگر بخواهید بگیرید درست نیست.