ترکان در گفت‌وگو با ایلنا:| 140218

دوت سیاست‌خارجی را پله‌ای برای اهداف اقتصادی می‌داند

دولت

دولت می‌خواهد سیاست خارجی را پله‌ای برای رسیدن به اهداف و خواسته‌های اقتصادی‌اش بکند/ صحبت‌های آقای روحانی که گفتند ایران تا سال‌های آینده جزو 10 اقتصاد اول دنیا خواهد بود، خبر از خیزش بلند دولت در عرصه اقتصادی دارد.

مشاور ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه صحبت‌های آقای روحانی در سفر به داوس ترکیبی از دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی بود، تاکید کرد: دولت می‌خواهد سیاست خارجی را پله‌ای برای رسیدن به اهداف و خواسته‌های اقتصادی‌اش بکند که خوشبختانه نیز در این امر تاکنون موفق بوده است.

اکبر ترکان در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در خصوص مواضع رئیس جمهوری در اجلاس داووس گفت: صحبت‌های آقای روحانی نشان از باز بودن پنجره‌های اقتصادی ایران به جهان و آمادگی ایران برای حضور و جذب سرمایه‌گذاران خارجی است.

وی ادامه داد: قبل از اعمال تحریم‌ها علیه ایران، سازمان‌های بین‌المللی پیش بینی کرده بود که ایران در پله‌های 16 تا 20 جهان از نظر اقتصادی می‌ایستد، ولی آقای روحانی که گفتند ایران تا سال‌های آینده جزو 10 اقتصاد اول دنیا خواهد بود، كه این مسئله خبر از خیزش بلند دولت در عرصه اقتصادی دارد  که با توجه به این عزم راسخ چیز عجیبی نیز نیست.

مشاور ویژه رئیس جمهور با بیان اینکه صحبت‌های آقای روحانی ترکیبی از دیپلماسی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی بود، تاکید کرد: دولت می‌خواهد سیاست خارجی را پله‌ای برای رسیدن به اهداف و خواسته‌های اقتصادی‌اش بکند که خوشبختانه نیز در این امر تاکنون موفق بوده است.

ترکان با استثنایی خواندن موقعیت روحانی در عرصه جهانی گفت: به زعم بسیاری از تحلیل‌گران و رسانه‌ها ایشان ستاره این اجلاس بودند و این موقعیت می تواند به کاهش تحریم‌ها و حضور سرمایه‌گذاران خارجی موثر است.

کد N85742