قاضی‌پور:

دو ملیتی‌ها نباید در انجمن نظارت بر اتاق‌های تعاون حضور داشته باشند

مجلس

وزارت تعاون بر اساس وظایف حاکمیتی دولت بحث حضورافراد دو تابعیتی در انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون باید بررسی کند، اما با وجود ماده ۱۳ از این اصلاحیه دیگر وزارت تعاون نمی‌تواند دخالتی در این انتخابات داشته باشد.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: اشخاصی که دارای تابعیت دو ملیتی هستند ممکن است در زمان انقلاب دست مبارزه مسلحانه زده باشد. و نباید افراد معلوم الحالی که تعاونی‌های بازرگانی و سرمایه‌های چند میلیاردی دارند، در انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاقهای تعاون شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به بحث و بررسی در خصوص ماده ۱۳ از این طرح پرداختند.

نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در پیشنهادی خواستار شد که نمایندگان بخشی از این ماده که بر تاسیس انجمن مرکزی نظارت دلالت می‌کند و اعضای آن توسط تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون انتخاب می‌شوند را حدف کنند.

وی در پیشنهاد خود عنوان کرد؛ وزارت تعاون بر اساس وظایف حاکمیتی دولت بحث حضورافراد دو تابعیتی در انتخابات تعاونی‌ها و اتاق‌های تعاون باید بررسی کند، اما با وجود ماده ۱۳ از این اصلاحیه دیگر وزارت تعاون نمی‌تواند دخالتی در این انتخابات داشته باشد.

وی افزود: اشخاصی که دارای تابعیت دو ملیتی هستند ممکن است در زمان انقلاب دست مبارزه مسلحانه زده باشد. و نباید افراد معلوم الحالی که تعاونی‌های بازرگانی و سرمایه‌های چند میلیاردی دارند، در انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی‌ها و اتاقهای تعاون شرکت کنند.

کد N85696