با مصوبه مجلس؛

وزارت تعاون و کشاورزی موظف به حذف واسطه ها در حمایت از تعاونی ها شدند

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده ای از طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی ها وزارت کشاورزی و تعاون را موظف به همکاری جهت دسترسی تعاونی ها به بازارها و حذف واسطه های غیر ضروری کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانیمهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، ادامه برسی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی از طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد در درستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.

وکلای ملت با تصویب ماده ای از این طرح، وزارت کشاورزی را موظف کردند ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای تسهیل در دسترسی تعاونی ها به زمین با برنامه ریزی جامع، حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهایی حذف واسطه های غیر ضروری با وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی همکاری لازم را بنماید.

بر اساس تبصره این ماده وزارت خانه های راه و شهر سازی و صنعت معدن و تجارت و شهرداری ها موظف شدند با وزارت جهاد کشاورزی و وزارت تعاون همکاری لازم را به عمل آوردند. طبق تبصره دیگر این ماده وزارت خانه های تعاون کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی نیز موظف شدند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی طی سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت کشاورزی آئین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی به تصویب هیأت وزیران برسانند.