انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها تشکیل می شود

اصلاح مواد

تهران - ایرنا - با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون با حضور پنج عضو تشکیل می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس امروز- سه شنبه - در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد تصویب کردند که انجمن مرکزی نظارت با حضور پنج نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، یک نفر به انتخاب هیات رییسه اتاق تعاون ایران و سه نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران تشکیل شود.

هیات رییسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می شود ضمن این که از هر اتحادیه نباید بیش از یک نفر انتخاب شود.

این انجمن مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط براساس ماده 38 این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است.

انجمن مرکزی نظارت برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخابات شرکت ها و اتحادیه های تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان کمیسیون هایی را در سطح شهرستان، استان و کشور تعیین می کند.

نمایندگان همچنین در راستای توسعه و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ تعاون وزارت آموزش و پرورش را موظف کردند مفاهیم اقتصاد تعاونی را در کتب درسی و برنامه تحصیلی دانش آموزان منظور نموده و زمینه مشارکت آنها را در تشکل های دانش آموزی مربوط فراهم کنند.

همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم موظفند نسبت به توسعه گرایش ها، رشته ها و گروه های علمی مرتبط با تعاونی اقدام کنند.

همچنین سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلفند برنامه های ترویج فرهنگ تعاون در جامعه و آموزش متقاضیان تشکیل تعاونی را تهیه و اجرا کنند.

با رای نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی نیز موظف است ضمن پیش بینی تمهیدات مناسب برای دسترسی تعاونی ها به زمین با برنامه ریزی جامع حمایت لازم از تشکیل و فعالیت کلیه تعاونی های زیرمجموعه بخش کشاورزی و تعاونی های توسعه روستایی و کشت و صنعت در مقیاس بزرگ را در قالب تعاونی های فراگیر ملی یا متعارف به عمل آورد و جهت دسترسی تعاونی ها به بازارهای نهایی حذف واسطه های غیرضروری با وزارت تعاون همکاری کند.

به گزارش ایرنا وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و جهاد کشاورزی موظفند ضمن حمایت یکسان از تعاونی های تحت پوشش در بخش کشاورزی طی سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی آیین نامه این ماده را مشتمل بر تفکیک وظایف و اختیارات حاکمیتی و نظارتی در حوزه تعاونی های مشترک بخش کشاورزی را به تصویب هیات وزیران برسانند. در این راستا وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف حاکمیتی و اتاق تعاون ایران و دیگر تشکل های تعاونی وظایف تصدی گری بخش تعاونی را برعهده دارند. ضمن این که هرگونه دخالت در امور اجرایی، مدیریتی، مجامع و انتخابات اتاق های تعاون ممنوع است.

نمایندگان همچنین تصویب کردند که عضویت و انتصاب کارکنان شاغل قوای سه گانه، قضات و نمایندگان مجلس شورای اسلامی در هیات رییسه و هیات بازرسی اتاق تعاون و یا به عنوان رییس اتاق تعاون ایران، استان و شهرستان ممنوع است.

بر این اساس عضویت کارکنان دولت تنها در هیات رییسه اتاق های تعاون فقط به نمایندگی از تعاونی های مصرف، مسکن و اعتبار کارمندی مجاز است.

به گزارش ایرنا با رای نمایندگان مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی هم موظف شد ضمن دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کنند و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مکلف است ظرف 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون آیین نامه چگونگی واگذاری بنگاه ها و موسسات دولتی به تعاونی ها را به خصوص از طریق روش های اجاره به شرط تملیک یا واگذاری مدیریت از طرق اجاره، پیمانکاری و پیمان مدیریت فراهم کند. این شورا همچنین باید گزارش عملکرد خود را به صورت 6 ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه، اقتصادی، اجتماعی و سایر کمیسیون های ذیربط مجلس ارائه کند.

نمایندگان در ادامه بررسی این طرح تعاونی ها را موظف کردند اساسنامه خود را ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با این قانون تطبیق داده و تغییرات اساسنامه خود را به عنوان تعاونی به ثبت برسانند و در غیر این صورت تعاونی شناخته نمی شوند و نمی توانند از مزایای شرکت های تعاونی استفاده کنند.

سیام(3)**2021**9132 ** 1418
کد N85554