سفیر لبنان در گفتگو با مهر/2:

توافق هسته ای ژنو حاصل تلاشهای ایران بود/ اعتدال و تفاهم راه اصلی مقابله با خشونت است