با مصوبه مجلس؛

ترکیب انجمن نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون مشخص شد

مجلس

براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی مقرر شد انجمن مرکزی نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون با عضویت 5 نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و 3 نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود، تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن نمایندگان ماده 13 طرح را بررسی کردند.

بر اساس این گزارش ماده 13 ماده 68 قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران اصلاح شد و مقر شد به منظور نظارت بر انتخابات تعاونی ها و اتاق های تعاون، انجمن مرکزی نظارت با عضویت 5 نفر متشکل از یک نفر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، یک نفر به انتخاب هیات رئیسه اتاق تعاون ایران و 3 نفر از اتحادیه ها به انتخاب مجمع عمومی اتاق تعاون ایران به طوری که از هر اتحادیه بیش از یک نفر انتخاب نشود، تشکیل شود. هیات رئیسه انجمن توسط اعضای انجمن تعیین می شود.

همچنین انجمن مرکزی نظارت، مرجع بررسی و احراز شرایط داوطلبان فقط بر اساس ماده 38 این قانون و رسیدگی به شکایات و اعلام نظر درباره انطباق برگزاری مجمع نمایندگان اتاق تعاون ایران با قانون و مقررات موضوعه است. انجمن مرکزی نظارت، برای بررسی احراز شرایط داوطلبان و رسیدگی به شکایات مربوط به کلیه مراحل انتخاب شرکت ها و اتحادیه تعاونی و اتاق تعاون شهرستان و استان، کمیسیون هایی را در سطح شهرتان استان و کشور تعیین می کند.

براساس تبصره این ماده نیز مصوب شد دستورالعمل نحوه تعیین اعضای کمیسیون ها و چگونگی تشکیل جلسات و تعیین تعاونی های مشمول این ماده در نخستین جلسه انجمن مرکزی نظارت تهیه و تصویب شود. نمایندگان مجلس با 199 رای موافق، 8 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 242 نماینده حاضر این ماده را به تصویب رساندند.