ادامه رسیدگی به طرح اصلاح قانون بخش تعاونی دستور کار امروز مجلس/ گزارش تلفیق به صحن نرسید

مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز سه شنبه به ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن خواهند پرداخت.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر،  در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی نمایندگان ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن مصوب 1377 و الحاق موادی به آن را در دستور کار دارند.

بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان جنگل ها و مراتع و آبخیزداری کشور و نیز گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد طرح الزام دولت به حمایت از استان هایی که در مورد هجوم ریزگردها قرار دارند در دستور کار نمایندگان قرار دارد.

همچنین نمایندگان به بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی آن و نیز گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد لایحه موافقتنامه همکاری های امنیتی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان خواهند پرداخت.

به گزارش مهر، لاریجانی رئیس مجلس از کمیسیون تلفیق خواسته بود تا تمام تلاش خود را به کار گرفته و گزارش کمیسیون تلفیق از بررسی بودجه 93 را به صحن مجلس ارائه کند. اما به دلیل نهایی نشدن بررسی تبصره هدفمندی یارانه در کمیسیون تلفیق، گزارش این کمیسیون امروز به صحن مجلس نرسید.