عراقچی در گفتگو با مهر:

رایزنی درباره زمان و مکان مذاکرات ایران و 1+5 ادامه دارد