الجزایر از ورود آوارگان سوری اخراج شده از مغرب جلوگیری کرد

پناه جویان سوری,مغرب

تهران- ایرنا- الجزایر از پذیرفتن آوارگان سوری که مقام های مغرب قصد اخراج آنها را از کشورشان دارند، خودداری کرد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری یونایندپرس، سرهنگ ˈمحمد بوعلاقˈ فرمانده نیروهای منطقه ای گارد مرزی استان ˈتلمسانˈ در مرز با مغرب روز دوشنبه گفت: گارد مرزی الجزایر بعدازظهر یکشنبه از ورود پناهجویان سوری که مقام های مغربی قصد اخراج و روانه کردن آنان به سمت الجزایر را داشتند، جلوگیری کرد.

در حال حاضر شمار پناهجویان سوری در استان تلمسان الجزایر نزدیک به 250 تا 300 نفر است. مجموع پناهجویان سوریه در این کشور به 12هزار نفر می رسد.

**مترجمام**1480** 2023
کد N85225