ده ها نفر در حمله افراد مسلح در نیجریه کشته شدند

آفریقا و خاورمیانه

حمله افراد مسلح گروه بوکو حرام به دو روستا در نیجریه 74 کشته بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، در حمله ساعات پایانی روز گذشته به بازاری در روستای کاووری 52 نفر کشته شدند.

در این حمله که گفته شده توسط گروه افراطی بوکوحرام صورت گرفته خانه های مردم به آتش کشیده شده و مواد منفجره در بین آنها منفجر شده اند.

همچنین در حمله دیگری به کلیسایی در روستای چاکاوا توسط این گروه 22 نفر دیگر زخمی شدند.

در دو حمله این گروه افراطی در روز گذشته مجموعا 74 نفر در نیجریه کشته شده اند.