مهتدی در گفتگو با مهر:

احتمال رئیس جمهور شدن "السیسی" بسیار بالاست/ بعید است "اخوان" دوباره به صحنه سیاسی بازگردد