پیشنهاد سوییس برای میانجی گری در بحران اوکراین

سوییس,سازمان امنیت و همکاری اروپا

تهران – ایرنا – رییس جمهوری سوییس که ریاست کنونی سازمان امنیت و همکاری اروپا را به عهده دارد، روز دوشنبه گفت: پیشنهاد میانجی گری در بحران مرگباری را داده است که اوکراین را در برگرفته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از ورشو، ˈدیدیر بورخالترˈ افزود: هنوز در انتظار پاسخ کی یف به پیشنهاد خود است.

بورخالتر در نشست مشترک خبری با ˈبرونیسلاو کوموروسکیˈ همتای لهستانی خود در ورشو به خبرنگاران گفت: من به عنوان رییس سازمان امنیت و همکاری اروپا روز جمعه با ˈمایکولا آزاروفˈ نخست وزیر اوکراین در داووس دیدار کردم.

بورخالتر گفت: من به آزاروف گفتم که آماده (میانجی گری) هستم و چند پیشنهاد منسجم و قطعی برای اقدام به منظور افزایش فرصت های گفتگو و کاهش خطر خشونت ارایه کردم و هنوز در انتظار پاسخ وی هستم.

در پی مخالفت ˈویکتور یانوکوویچˈ رییس جمهوری اوکراین در ماه نوامبر با امضا یک پیمان سیاسی و تجاری با اتحادیه اروپا، این کشور از دو ماه پیش به ورطه بحران سیاسی فروغلطید.

روی آوردن یانوکوویچ به روسیه هم پیمان پیشین اوکراین نیز موجب خشم بیشتر اوکراینی های هوادار غرب شد.

در همین حال یک وزیر هیات دولت اوکراین روز دوشنبه درباره احتمال اعمال وضع اضطراری در این کشور برای رویارویی با بحرانی هشدار داد که به گفته مقام های رسمی تاکنون سه کشته از میان کنشگران برجاگذاشته است.

کشور سوییس که عضو اتحادیه اروپا به شمار نمی رود، از اول ژانویه 2013 ریاست دوره ای سازمان امنیت و همکاری اروپا را با 57 عضو به عهده گرفت.

، Bronislaw Komorowski ،

، Viktor Yanukovych ، Mykola Azarov ، Didier Burkhalter

مترجمام**1486**1275
کد N84989